KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Cam Yünü Uygulaması ve buna benzer şeylerle ilişkili bilgiler görebilir, Cam Yünü Uygulaması çeşitlerinden derlenmiş görsellere göz gezdirebilirsiniz.

konuya girmeden su izolasyon malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. İçeri­ğinde ki özel mad­de­ler­den dolayı işlem esna­sında yır­tılma ve par­ça­lanma gibi sorun­lara yol aça­ma­yan cam yünü, yalı­tım mater­yal­leri ara­sında en çok dik­kat çeken ürün­ler ara­sında yer almaktadır.

konuya girmeden Cam Yünü Uygulaması ile ilgili şunları söylemek gerekir. Cam yünü genel ola­rak hafif bir yapı­da­dır. Bunun yanında çatı­lara çıkarıl­ması için belirli ağır­lık­larda üreti­len cam yünü, kesi­le­bilme özel­liği saye­sinde pra­tik çözüm­ler sun­mak­ta­dır. Cam yünü ile kap­la­nan çatı­lar, ısı yalı­tı­mında oldukça etkili bir sonuçla karşı kar­şıya kal­mak­ta­dır. Yakıt gide­rini önemli ölçüde azal­tan ürün, göze­nekli ve elyaf yapısı saye­sinde ses yalı­tı­mına da öncü­lük etmek­te­dir. Diğer yan­dan üreti­minde kul­la­nı­lan yan­maz mal­ze­me­ler ise yan­gın yalı­tı­mında başa­rılı sonuç­lara imza atmaktadır.

Cam Yünü Uygulaması konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 1200 – 1250 derece ara­lık­la­rında bulu­nan silis kumu­nun eğril­til­me­siyle olu­şu­lan cam yünü, isteğe bağlı ola­rak üretim boyut­la­rında fark­lı­lık gös­te­re­bil­mek­te­dir. Ayrıca uygu­lama alan­ları doğ­rul­tu­sunda levha, şilte ve boru şeklinde üretime alı­na­bil­mek­te­dir. Üründe ısı ve ses yalı­tı­mın den­ge­len­me­sine etki eden en önemli fak­tör, ürünün ısı ilet­ken­lik değe­ri­nin 0,04 W/mK dolay­la­rında tutulmasıdır.

su yalıtım incelemesi yapacak olan incelemeyi sizlere sunacağız, izolasyon malzemesi fiyatları kategorilerimize göz atabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>