KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Sika Seramik Yapıştırıcılar açıklamasını yapan makaleyi sizlerle paylaşacağız, Sika Seramik Yapıştırıcılar konularımıza bakabilirsiniz.

konuya girmeden inşaat malzemeleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Sika sera­mik yapış­tı­rıcı mal­ze­mesi genel yapış­tırma uygu­la­ma­ları ve özelikle dış cephe yapış­tırma işlem­le­rinde oldukça sık ter­cih edilmektedir.

inşaat malzemeleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Tek bile­şenli bir yapıya sahip sika sera­mik ürünü, yak­la­şık ola­rak 25 kg’lık bir üretim şekli ile kar­şı­mıza çıkmak­ta­dır. Yal­nız su ile karış­tı­rıl­ması halinde iste­ni­len kıvama soku­la­bi­len sika sera­mik yapış­tı­rıcı, yapışma ve tutunma özel­lik­le­rinde oldukça ön plana çıkan bir yapış­tı­rıcı mal­ze­me­si­dir. Sera­mik, mozaik, fayans, ses ve ısı yalı­tım­ları gibi bir­çok yapış­tırma ala­nına sahip ürün, bun­la­rın yanı sıra hemen hemen ben­zer­lik gös­te­ren bir­çok ürününde yapış­tı­rıl­ma­sına imkan tanımaktadır.

konuya girmeden Sika Seramik Yapıştırıcılar ile ilgili şunları söylemek gerekir. Ürün yapış­tır­dığı plaka ya da panel­le­rin kayma ve sarkma yap­ma­sına imkan tanı­ma­mak­ta­dır. Bunun yanında uygu­lama anında belirli bir süre bek­leme halinde kalsa dahi işle­ne­bi­lir­lik özel­li­ğinihiç­bir zaman kay­bet­me­mek­te­dir. Ayrıca eğer her­hangi bir uygu­la­mada ani yapış­tırma gibi bir gerek­si­nim his­se­di­lirse bunu oldukça başa­rılı bir şekilde yerine getir­mek­te­dir. Bunu yanında ani yapış­tır­ma­nın tam ter­sine iste­nirse belirli bir zaman kadar uygu­la­maya alı­nan yüzey­le­rin düzel­tilme imkanı da yine sika sera­mik yapış­tı­rıcı ile müm­kün­dür. Son ola­rak sika sera­mik yapış­tırma mal­ze­mesi suya ve donma gibi olay­lara daya­nıklı olma­sı­nın yanında, darbe ve tit­re­şim­ler­den de etkilenmemektedir.

dış cephe izolasyon makalesi ile ilgili yorumlar, su yalıtımı konusu ile alakalı olarak hazırladığımız açıklamaları okuyabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>