KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Ses Yalıtım Ve Malzemeleri adlı yazıda yapılan yorumları inceleyebilir, Ses Yalıtım Ve Malzemeleri için daha fazla bilgiye sitemizi gezerek ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Daha önceki konu­la­rı­mızda ses yalı­tı­mın­dan bahsetmiştik.Ses yalı­tımı dışarda olan gürül­tü­nün yapı­nın içine geç­me­sini engel­ler. Böy­lece daha sağ­lıklı, daha rahat bir ortamda yaşama fır­satı bulu­ruz. Gürül­tü­nün bir­çok zararı vardır.Özellikle insan sağ­lığı üzerinde, sağ­lı­gı­mız için geç olma­dan ses yalı­tım sis­te­mini yap­tır­ma­mız bizim yara­rı­mıza olacaktır.Bu konu­yucu geçmiştik.Birazda ses yalı­tım mal­ze­me­le­rin­den bahsedelim…

meseleye girmeden Ses Yalıtım Ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 2.Cam Yünü: Ergi­til­miş cam­dan elde edi­len ısı ve ses izo­las­yo­nunda kul­la­nı­lan, bükü­le­bi­lir, ateşe daya­nıklı cam lif­le­ri­dir.

mantolama malzemeleri meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 3.Taş Yünü: bazalt kaya­sı­nın hamur haline geti­ri­lip, daha sonra iste­ni­len kalın­lığa göre pres­len­me­siyle elde edi­len yalı­tım mal­ze­me­si­dir.

meseleye girmeden Ses Yalıtım Ve Malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 4.Poli­eti­len : Boru yapı­mında kul­la­nı­lan ve ayrıca gıda mad­de­le­ri­nin sak­lan­ması için üreti­len mad­de­le­rin yapı­mında kul­la­nı­lan, pet­rol türe­vi­dir.

meseleye girmeden mantolama malzemeleri ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 7.Poli­üre­tan : Bir kar­bon bile­şi­ği­dir. Buz­do­labı gibi gün­lük haya­tı­mızda kul­lan­dı­ğı­mız araç­la­rın yalı­tı­mında kul­la­nı­lır.

izolasyon malzeme fiyatları ile alakalı sizlere bir kaç görsel gösteriyor, izolasyon malzemesi fiyatları ile alakalı örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>