KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Ahşap Çatı konusunda için yapılmış olan açıklamalara göz atabilir, Ahşap Çatı ile alakalı daha fazla detaya arşivimizden ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ahşap çatılar yapıya görü­nüş ola­rak büyük katkı sağlamaktadır.Diğer çatı­lara göre şık ve deko­ra­tif durmaktadır.Buda yapı­nı­zın değe­rini art­tır. Dışar­dan güzel görün­me­sini sağlar.Bunun dışında birazda işin tek­ni­gine giri­cek olur­sak. Mer­tek izo­las­yon sis­temi, hafif ısı koru­malı çatı­lar­dır. izo­las­yon kalıbı mer­tek izo­las­yonu için kalıp sistemidir.Her türlü eğim­deki ahşap çatıda mer­tek arası 50cm,  mer­tek yük­sek­liği 14cm ima­lat yapı­la­rak, üstten binili 18cm’lik ele­man­la­rı­mız bir­bi­rine geçi­ri­lip çatı­nız basit işçi­likle tam izo­las­yona kavuşur.Yani Basit işçi­lik bize hem zaman­dan hemde para­dan tasar­ruf yap­ma­mızı sağ­lar. Usta­la­rı­mı­zın işi hızla bitir­mesi maddi konu­dada yar­dımcı olacaktır.

meseleye girmeden Ahşap Çatı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra çatı üstüne aydım­latma uygu­la­ma­ları gerekir.Bunlardan bir tanesi güver­cin diye diye adlan­dır­lan bir uygu­la­ma­dır. Güver­cin çatı üstü aydın­latma uygu­la­ma­ları çok kolay yapılabilir.18cm mer­tek izo­las­yonu 0.18w (m²K) ısı akış değeri elde edebilirsiniz.Çatılarımızda buhar den­ge­si­nide sağ­la­ma­mız gerekir.Buhar den­ge­sini sağ­la­mak için usta­la­rın temiz ve titiz çalış­ma­ları gerekir.İzoyapı ahşap çatı yalı­tımı mer­tek ara­sını dol­du­rur ve üstten mer­tek­lere 5cm bin­diği için ısı köp­rüsü oluş­ma­dan çatı buhar den­gesi de tam ola­rak çözül­müş olur.Yalıtım üzerine buhar den­gesi mal­ze­mesi yer­leş­ti­ri­le­rek, mer­tek aks­la­rında dikey kad­ron çıtası monte edi­lir ve bunun üzeri­nede yatayda kad­ron çıtaları üzerine kire­mit döşenir.

Ahşap Çatı meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yapı sis­temi ile çatı­la­rı­mız bina­la­rı­mı­zın yal­nızca şapka­ları olma­yıp içi tam kul­la­nı­la­bi­len alan­lara dönü­şür ve bina m2 mali­yet­le­ri­miz de bu şekilde daha ucuzlar.Çatı pro­jesi oluş­tu­ru­ken yağa­cak olan karı, yag­muru, rüz­garı ve kire­mit agır­lı­gını göz önünde bulundurmalıyız.hesap yapıl­dı­ğında yak­la­şık 6 m’ye kadar dik­me­siz ola­rak geçi­le­bi­len açık­lık­lar yak­la­şık 9/14cm aşık­lar ve 6,5–7/14cm mer­tek kesit­leri ve 50 cm mer­tek arası olu­şa­rak sorun­suz geçi­le­bi­lir. Yapı sis­temi çatı­larda bu kiri­ter­lere göre yalı­tımı sorun­suz ve ger­çek çözüm­leri yapa­bil­me­nizi sağ­lar. Ahşap çatı emin olunki sizi mutulu edicektir.

daha önceki yazilarimizda da izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir sirket de yalıtım. yalıtım tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>