KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


SikaTack Panel Kompakt Laminat Uygulama için için yapılan yorumlara göz atabilir, SikaTack Panel Kompakt Laminat Uygulama ile alakalı daha fazla detaya arşivimizden ulaşabilirsiniz.

konuya girmeden su yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Kom­pakt lami­nat uygu­lama tek­nik­leri ara­sında yer alan Sika­tack panel ile bina­la­rı­nıza yeni çözüm­ler sunabilirsiniz.

konuya girmeden su yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Sika­tack panel­ler genel ola­rak 6 m ya da 8 m ara­sında ki bir değerde üretime alın­mak­ta­dır­lar. Bina çevre­le­rinde bra­ket kul­la­nıl­ması ve ankre edi­len alü­min­yu­mun T ve L şeklinde pro­fil­lere yapış­tı­rıl­ması ile oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Bunun yanında bu yapış­tırma esna­sında çelik pro­fil meka­niz­ma­ları da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Diğer yan­dan Sika­tack panel kalın­lık­ları iklim koşul­la­rına ve bulu­nu­lan çevre­nin hava koşul­la­rına göre değiş­mek­te­dir. Sika­tack panel­ler çatı sis­tem­le­rindede ortaya çıkmakta ve bu bölüm­lerde farklı uygu­la­ma­lar ön plana çıkmak­ta­dır. Çatı­larda altta kalan kısım­larda ki derz böl­ge­si­nin üst kıs­mına sili­kon uygu­lan­makta ve derz kalın­lık­la­rı­nın ortaya koy­du­ğun alana göre panel boyut­ları belirlenmektedir.

SikaTack Panel Kompakt Laminat Uygulama konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Sika­tack pane­lin avan­taj­ları ara­sında en büyük artı ola­rak görü­len yapışma oranı bulun­mak­ta­dır. kendi de zaten bir yapış­tırma uygu­la­ması olduğu için oldukça hızlı ve pra­tik bir yapış­tırma işlevi ortaya koy­mak­ta­dır. Diğer yan­dan eko­no­mik ola­rak uygun ölçü­lerde uygu­lama imkanı sunan Sika­tack panel, daire­sel yapısı ile de avan­tajlı bir sis­tem ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları hakkında için yapılmış olan açıklamalara göz atabilir, mantolama istanbul ile ilglili daha fazla detaya diğer sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>