KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


daha önce Isı yalıtım köpükleri ile alakali makaleler yazmistik bu sektörde yillandir faaliyet gösteren bir sirket de Isı yalıtım köpükleri. Isı yalıtım köpükleri tarzi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bina­ları kışın karı, yağ­muru ve fır­tı­na­sın­dan, yazın sıcağı ve nemin­den koru­yan ısı yalı­tım sis­tem­leri içinde en çok bili­nen­ler­den biri de ısı yalı­tım köpük­leri… Sprey poli­üre­tan köpük­ler yapı­la­rın genel­likle çatı­la­rına uygu­la­nı­yor ve uygu­lama ala­nında hem ısı yalı­tımı sağ­la­nı­yor ve hem de kapa­nan göze­nek­le­riyle çatı­nın içinde su yalı­tımı da elde edi­li­yor. Bina­la­rın olum­suz hava koşul­la­rın­dan en fazla etki­le­nen böl­ge­leri elbette çatı­la­rı­mız… Yalı­tımı yapıl­ma­yan çatı­la­rın, yapı­larda yak­la­şık yüzde yirmi beş ora­nında ısı kay­bına neden olduğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Bu da çok ciddi bir enerji kay­bıyla, mali kül­fet demek­tir. Isı yalı­tım köpük, çatı­lar için en iyi ısı yalı­tım yön­tem­le­rin­den biri… Sprey poli­üre­tan köpük­le­rin, uygu­lan­dığı çatı­ları yağ­mur, nem, toz­lar ve kuş­la­rın neden olduğu pis­lik­le­rin yanı sıra, haşe­re­ler­den ve bak­te­ri­ler­den koru­duğu bili­ni­yor. Son derece temiz bir görü­nüme kavu­şan çatı, hij­ye­nik olması saye­sinde de yaşa­yan­lara sağ­lık veri­yor. Bak­teri ve haşe­re­leri barın­dır­ma­yan sprey poli­üre­tan köpük­le­rin özel­lik­leri ara­sında aşırı sıcağa, don ve çürümeye karşı uzun ömürlü oluşu, betona, ahşaba ve metal yüzey­lere uygu­la­nı­yor oluşu, yapı­lan araş­tır­ma­lara göre poli­üre­tan köpük kul­la­nı­lan bina­larda altı aylık kış mev­si­minde dört buçuk ton fuel-oil yakıt kadar tasar­ruf sağ­la­dığı, aleve daya­nıklı olduğu, son derece eko­no­mik ve sorun­suz çözüm sağ­la­dığı, hem yatay ve hem de düşey zemin­lere kolay­lıkla uygu­lan­dığı, her türlü kim­ya­sal mad­deye karşı daya­nıklı oldu­ğunu sayabiliriz.

izolasyon malzeme fiyatları nedir, su yalıtım nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>