KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


ODE STARFLEXŞilte makalemiz şu an için güncellenmektedir, ODE STARFLEXŞilte ile ilgili diğer yazılarımıza yönemlenizi tavsiye ederiz.

meseleye girmeden ODE STARFLEXŞilte ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Şilte­ler ola­rak adlan­dı­rı­lan sis­tem kul­la­nıl­ma­yan çatı ara­la­rı­nın ısıgeçir­me­mesi için kul­la­nı­lan sis­tem­dir. Bu sis­tem Ode fir­ması tara­fın­danODESTARFLEXŞilte ola­rak üretil­mel­te­dir. Şiltele döşen­dik­den sonra asla üstü her­hangi bir mal­zeme ile örtül­mez. Ter­cih edil­me­sin­deki en büyük özel­lik ise bina­la­rın yada evle­rin yakıt tüke­ti­mini önemli ölçüde azaltır.ODESTARFLEXŞilte sis­te­mi­nin diğer en önemli özel­liği ise olası yan­gın durum­la­rında  “A” sınıfı yan­ma­yan madde özel­liği taşı­mak­ta­dır. Avan­taj­ları ise :

meseleye girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Uygu­lan­ması ve kul­la­nıl­ması kolaydır.Uygu­lama esna­sında kay­maz yada yırtılmaz.Her çatı tipine göre uygundur.Zamanla bozul­maz, çürümez, küf tutmaz,korozyon ve pas­lanma yapmaz. Özel­lik­ler

meseleye girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Kul­la­nım Alan­ları:Her türlü alan ev,iş yeri, kümes,sera ve ahır gibi alan­lar­dada  ısı ve ses yalı­tımı ama­cıyla kullanılır.

önceki yazilarimizda da izolasyon malzemesi fiyatları ile alakali makaleler paylasmistik bu sektörde çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir kurulus da dış cephe yalıtımı. ısı izolasyonu tarzi ihtiyaçlari bu firmadan temin edebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>