KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” ile alakalı yazılıp çizildi. Bu yazımızda da Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” konusuna deyineceğiz.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­resa şirketi tara­fın­dan üretimi İspanya’da ger­çek­le­şen çimento bile­şim­le­rin­den ve kaya yünü­nün bir­ta­kım mine­ral­le­rin­den mey­dana gelen Tec­wool, püs­kürtme man­tı­ğına daya­nan bir yan­gın yalı­tım ürünü olmaktadır.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­wool bir yan­gın yalı­tım yalı­tım ürünü olma­sı­nın yanında ısı yalı­tı­mında da oldukça başa­rışı işlere imza atmak­ta­dır. Akus­tik denge sağ­la­yı­cısı ile yalı­tım aşa­ma­sında his­se­di­lir çözüm­ler sunar­ken, uygu­la­nışı direk yüzeye ola­cak şekilde yapıl­mak­ta­dır. Ayrıca uygu­lama esna­sında pri­mere gerek yok­tur. Diğer yan­dan beton ile tema­sında yük­sek oranda bir yapışma eği­limi gös­te­rir­ken, püs­kürtme man­tığı ile yapıl­dı­ğın­dan dolayı zaman­dan tasar­ruf ve pra­tik­lik sağlamaktadır.

konuya girmeden Mineral Bazlı Yangın Yalıtım Ürünü “Tecwool” ile ilgili şunları söylemek gerekir. İşlev­leri ara­sında elekt­rik kablo kanal­ları, hava­lan­dırma bölüm­leri, çelik­ten olu­şan konst­rük­si­yon­lar, metal bölümlü çatı­lar, beton­dan olu­şan döşeme alan­ları ve bir­ta­kım böl­me­ler yer almaktadır.

konuya girmeden su yalıtım malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Tec­wool yan­gın yalı­tım ürün­leri genelde gri ve beyaz ola­rak üretime sokul­mak­ta­dır. Yüzey kısım­ları boya­na­bilme özel­li­ğine sahip olma­sı­nın yanında, 250 kg/metreküp yoğun­luk bulun­dur­mak­ta­dır­lar. Uygu­lama esna­sında derz dolgu mal­ze­me­sine gerek duy­maz­ken, ısı köp­rüsü oluş­tur­mak­sı­zın oldukça yük­sek oranda ısı yalı­tım sağ­la­mak­ta­dır. 12.5 Ph oranı ve 0.038 ısı ilet­ken­liği yer alan üründe, uygu­lama yapı­lan çelik kısım­lar koroz­yon olu­şuma karşı tam ola­rak korun­mak­ta­dır. Diğer yan­dan yan­gın olu­şumu sıra­sında zehirli gaz­la­rın her­hangi bir şekilde sız­ma­sını kesin­lik engel­le­mek­te­dir. Yüzey kıs­mında bak­teri ya da man­tar olu­şum­la­rına izin ver­mez­ken, ses yalı­tı­mında 0.83 ses geçir­meme kat sayısı ile uygu­lan­dığı bölüm­lerde, ses yalı­tı­mında da ön plana çıkmaktadır.

Şu zamanlar epeyce gündeme gelen meseleler içinde yerini alan ısı yalıtımı fiyatları için bu yazıyı yazdık. Burdaki yazıda izolasyon adına epeyce değişik meselelere yer verdik, işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>