KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Mantolamanın Avantajları incelemesi yapacak olan derlemeyi sizlere sunacağız, Mantolamanın Avantajları başlıklı yazılarımıza bir bakabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Mato­lama bina­nın belirli böl­ge­le­rine Ext­rüde polist­ren lev­ha­lar kul­la­nı­la­rak uygu­la­nan bir yalı­tım sistemidir.Bu çözümde kul­la­nı­lan bile­şen­ler doğru nite­likte seçil­miş Ext­rüde polist­ren ısı yalı­tım lev­ha­ları, lev­ha­la­rın yüzeye ank­raj­lan­ma­sını sağ­la­yan özel dübel­ler, yine lev­ha­la­rın yüzeye yapış­ma­sını sağ­la­yıcı özel yapış­tırma harcı ve ısı yalı­tı­mına özel sıva harcı, sıva ade­ran­sını art­tı­ran sıva filesi, boş­luk­larda kul­la­nıl­mak üzere tasar­lan­mış alü­min­yum pro­fil­ler­den oluşmaktadır.Mantolama nın bir­çok avan­tajı vardır.

mantolama malzemesi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 1.Isıtma ve soğutma gider­le­rinde engel­len­me­siyle %50 civa­rında enerji ve yakıt tasar­rufu sağ­lar.

Mantolamanın Avantajları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 4.Ani deği­şen ısı fark­lı­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nan çatla­ma­ları ve yıp­ran­ma­ları önler.

Mantolamanın Avantajları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim 5.İç ve dış çevreyi koru­duğu gibi yapı­nın demir­le­ri­ninde pas­lan­ma­sını engel­ler.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 6.Yapı­nın beton­dan olu­şan kısım­la­rı­nıda koru­ya­rak daya­nık­lı­lı­gını kay­bet­tir­mez ve ona­rım mas­raf­la­rını azal­tır.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 9.Eski veya yeni yapı­larda her­hangi bir önlem alma­dan rahat­lıkla kul­la­nı­la­bi­lir.

konuya girmeden Mantolamanın Avantajları ile ilgili şunları söylemek gerekir. 10.Yalı­tım lev­ha­ları sürekli yeni­le­meyi gerektirmez.Bina ömrü boyunca ısı yalı­tım değe­rini korur.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. 11.Yapı­nın ısıtma ve soğutma sis­tem­leri daha ufak seçi­le­bil­di­ğin­den bina­nın ilk yatı­rım ve işletme mali­yet­leri düşer.

ısı izolasyonu ile ilgili sonuçları burada görebilir, su yalıtımı için derlenmiş alakalı bilgileri görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , ,

 

0 yorum:

 
>