KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Onduvilla HR başlıklı makale de yayınladığımız verileri değerlendirebilir, Onduvilla HR için daha çok detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

boru izolasyon fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Ondu­villa adı veri­len sis­tem çatı kap­la­ma­la­rında kul­la­nı­lan kire­mitlreben­ze­yen hafif mal­ze­me­ler­dir.Ondu­lineHRTSEN534 stan­dar­dında üretil­mek­te­dir.Ondu­villaHRsis­te­mi­nin en belir­ğin özel­liği ise su geçirme oranı imkan­sız denecek kadar azdır. Kesin­likle su geçir­mez. Su geçir­me­mesi bina­nı­zın yada evi­ni­zin daha sağ­lıklı ve uzun ömürlü olma­sını sağ­lar Ondu­villaHRise bu imkanı siz­lere sun­mak­ta­dır. Ondu­villaHRkesin­likle paslanmaz,yıpranmaz ve eski­mez mal­ze­me­ler­den üretil­mek­te­dir. Ayrıca‚UVışınla­rına daya­nıklı ve havaya karşı koru­malı çevre dostu bir ürün­dür. Güzel görü­nümü ve hafif olması nedeni ile kul­la­nı­cı­lar tara­fın­dan çok ter­cih edil­mek­te­dir.

Bu günlerde dış cephe adına çok sayıda soru geldi. Bu yazıyla izolasyon köpük fiyatları hakkında merak edilen tüm bu meselere çözümler arayacağız.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>