KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Yangın Yalıtımı konusunda yazılmış olan incelemeler, Yangın Yalıtımı nasıl yapılabilir.

konuya girmeden standart izolasyon ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yan­gın sonu­cunda mey­dana gele­bi­lecek can ve mal kay­bını en aza indir­mek için kul­la­nı­lan yön­teme ısı yalı­tımı denir.

Yangın Yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bu sis­tem yan­gı­nın diger bina­lara geçi­şini yavaş­la­cak ve kişi­le­rin güvenli bir şekilde tah­liye edil­me­sine ola­nak saglayacaktır.Isı yalı­tımı yapı­lır­ken erken uyarı sis­temi, uyarı lev­ha­ları, acil durum aydın­lat­ması gibi önlem­lerle tasarlanmalıdır.Yalıtım saye­sinde mal kay­bıda aza indir­gen­miş olur.Yalıtım ısı ora­nın hızla yük­sel­me­sini engel­ler böy­lece yan­gın kolay kont­rol altına alınabilir.

ısı yalıtımı konusundaki açıklamalar nelerdir, ısı yalıtım fiyatları konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>