KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


PVCSu Yalıtım Membranları makalesi için yapılan eleştiriler, PVCSu Yalıtım Membranları meleseli ile alakalı hazırlanan ifadeleri bulabilirsiniz.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Neşe plas­tik­ten bir yeni­lik daha.Ürettikleri Pvc su yalı­tım memb­ran­ları. Üretine su ve çatı yalı­tım memb­ran­ları, hem yeni yapı­lan inşa­at­larda, hemde yeni­leme yapı­la­cak olan yapı­larda kul­la­nıl­maya uygundur.Ayrıca tünel, metro, temel, çatı, kanal ve kana­let­ler, gölet, baraj, çöp hav­zası, park alanı, teras çatı ve teras bahçe gibi alan­lar için uygun şart­ları sağ­la­yan stan­dart ima­lat­lar da var. NedenPVCmemb­ran? Yapı­larda suya karşı has­sas olan konst­rük­si­yon korun­ması, beton ve demi­rin koroz­yon etki­siyle zaman içinde muka­ve­met değer­le­rini hızla kay­bet­mesi, uygu­lama detay­la­rı­na­izo­las­yon kav­ra­mını soktu. Yan­lış seçi­len izo­las­yon mal­ze­me­leri, çok pahalı ona­rım ve yeni­leme gerek­si­nim­le­ri­nin ortaya çıkma­sına neden oldu.PVCsu yalı­tım memb­ran­ları ise temel­den çatıya, baraj­lar­dan kana­let­lere, tünel­ler­den yer altı yapı­la­rına kadar her türlü iklim ve uygu­lama koşul­ları için güvenli çözüm­ler getirdi. Şimdikte hangi pvc mal­ze­mesi nerede kul­la­nı­lır onları inceliyelim.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 1.Su Yapı­la­rında :Baraj­larda, kanal­larda, gölet­lerde , kana­let­lerde vb. gibi yer­ler kul­la­nım alan­la­rı­dır.

meseleye girmeden standart izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 2.Çatı Yalı­tım Sis­tem­leri :Teras bah­çe­leri, oto­park teras çatı­ları, hafif metal çatı­lar, beto­narme teras çatı­ları gibi yer­lerde rahat­lıkla kul­la­nı­lır.

meseleye girmeden PVCSu Yalıtım Membranları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 3.Yer Altı Yapı­la­rı­nın Yalı­tımı :Metro yapı­ları, yer altı gale­ri­leri, oto­ban tünel­leri ve yer altı oto­parkı gibi yer­lerde kul­la­nı­lır.

meseleye girmeden PVCSu Yalıtım Membranları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 4.Temel Yalı­tım Sis­tem­leri :Bina temel döşe­me­le­rinde, perde duvar­larda ve ısı hacimli yer­lerde kullanılır.

dış cephe kaplamaları ve bunun gibi şeylerle alakalı incelemeler görebilir, izolasyon malzemeleri fiyatları modellerinden derlenmiş fotoğraflara bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>