KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Bu aralar Kumlu Membran Uygulaması için oldukça fazla soru geldi. Bu yazıyla Kumlu Membran Uygulaması hakkında akıllarda kalan tüm bu meselere çözümler arayacağız.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Poli­mer esaslı plas­tik­lerle Bitü­mün (asfalt) modi­fiye edi­le­rek, taşı­yıcı dona­tı­larla bir­likte üreti­len su yalı­tım örtü­le­ri­dir. Bitümler;

meseleye girmeden su yalıtım ile alakalı bunları belirtmek gerekir. ola­rak grup­lan­dı­rı­lır. Poli­mer Bitüm­ler, Plas­to­me­rik ve Elas­to­me­rik ola­rak ikiye ayrılır.

meseleye girmeden su yalıtım ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Plas­to­me­rik Bitüm­ler;APPile modi­fiye edi­le­rek Ult­ra­vi­yole etki­le­rin­den mal­ze­meyi koru­ya­rak ona uzun kul­lanma ömrü sağ­la­yan sen­te­tik kauçuklardır.

meseleye girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ilı­man iklim kuşa­ğı­nın ideal ter­cihi olan bu tip memb­ran­la­rı­mızda bitü­mün daya­nık­lı­lı­ğını art­tır­mak için ter­mop­las­tik reçi­neli Atac­tic Polip­ro­pi­len (APP) kul­la­nı­lır. Memb­ran­la­rın fizik­sel direnç­le­rini art­tır­mak için de taşı­yıcı ola­rak cam­tülü ve pol­yes­ter keçe kul­la­nıl­mak­ta­dır. Şalumo Ateşi ve sıcak asfalt ile kolay uygulanır.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Elas­to­me­rik Bitüm­ler ise,SBSile modi­fiye edi­le­rek Ult­ra­vi­yole etki­le­rin­den mal­ze­meyi koru­ya­rak ona uzun kul­lanma ömrü sağ­la­yan sen­te­tik kauçuklardır.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bitü­mün daya­nık­lı­lı­ğını art­tır­mak için ter­mop­las­tik reçine içe­ren, Styrene-Butadiene-Styrene (SBS-Çok yük­sek esnek kabi­li­yet olan suni kauçuk esaslı poli­mer) kul­la­nı­lır.SBSkat­kili, yaş­lanma direnci yük­sek, soğuk iklim­lerde karar­lı­lı­ğını koru­ya­rak yük­sek kul­la­nım per­for­mansı olan bu tip memb­ran­lar soğuk iklim koşul­la­rında ve elas­ti­ki­ye­tin yük­sek olması iste­nen hare­ketli yapı­larda kul­la­nı­lır­lar.

meseleye girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Memb­ran­la­rın fizik­sel direnç­le­rini artır­mak için de taşı­yıcı ola­rak cam­tülü ve pol­yes­ter keçe kul­la­nıl­mak­ta­dır. Soğuk hava koşul­la­rında çatlama ve kırıl­ma­lar söz konusu olmaz. Şalumo Ateşi ve sıcak asfalt ile kolay uygu­la­nır.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 150 gr/m2, 170 gr/m ², 180gr/m2 veya 250gr/m2 ağır­lıklı spun­bond keçe kul­la­nı­la­rak üreti­len su yalı­tım memb­ran­ları ‘Pol­yes­ter Keçe Taşı­yı­cılı Membranlar’dır.

cephe mantolama hakkında için yapılan yorumlara göz atabilir, ısı izolasyonu için daha fazla detaya arşivimizden ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:20
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>