KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Yalıtımda Akustik Paneller ile alakalı takipçilerimize bir iki fotoğraf sunuyor, Yalıtımda Akustik Paneller ile ilgili modeller yayınlıyoruz.

Yalıtımda Akustik Paneller konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Akus­tik panel­ler ilk ola­rak 1949 yılındaABD’de üretime geçi­ril­miş­tir. İçeri­ğinde orga­nik kavak ağacı lif­le­ri­nin ve çimen­to­la­rın yapı­sında kul­la­nı­lan bağ­la­yı­cı­la­rın yer aldığı bir yalı­tım sis­temi olmak­ta­dır. Üretimi ayrıca ısı ve basın­cın bir araya geti­ril­me­sin­den oluşmaktadır.

Yalıtımda Akustik Paneller konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Panel­ler özel­likle doğal bir yapı bulun­du­rur­ken, boya­na­bi­lir yapı­sıyla da iç mekan­lara uygu­la­na­bil­mek­te­dir. Hafif olma­sı­nın yanında, aşınma ve dar­be­lere karşı koruma oluş­tur­mak­ta­dır. Diğer yan­dan ses­le­rin en aza indir­gen­mesi ile ses yalı­tı­mında geçir­gen­liği olukça az bir ürün­dür. Deko­ra­tif yapısı her böl­geye uygu­lanma şansı vermektedir.

konuya girmeden izolasyon köpük fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Asma tavan­lar, duvar kap­la­ma­ları, çatı sis­tem­leri, blo­kaj sis­tem­leri ve kori­dor bölüm­le­rinde kul­la­nı­lan akus­tik panel­ler, aleve karşı daya­nıklı bir yapı­da­dır. Pra­tik uygu­la­na­bil­me­si­nin yanı sıra, aşın­ma­lara karşı oldukça büyük bir direnç gös­ter­mek­te­dir. Diğer yan­dan yüzde 75 ışık yan­sıtma özel­liği bulu­nur­ken, kırıl­ma­lara karşı gayet daya­nıklı bir ürün olmaktadır.

dış mantolama için yazılıp çizildi. Bu yazımızda da izolasyon malzemeleri fiyatları ile ilgili söylenen şeylere deyineceğiz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>