KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Aterboard Isı Yalıtım hakkında yazılanlar, Aterboard Isı Yalıtım nedir gibi meselelere burdan ulaşabilirsiniz.

izolasyon malzemesi fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Siz de yapı­la­rı­nızda ener­ji­den tasar­ruf etmek isti­yor­sa­nız, ter­ci­hi­nizi ısı yalı­tım ürün­le­rin­den biri olan Aterboard’dan yana kul­la­nın. Ater­bo­ard, polist­ren tane­cik­le­rin şişmesi ve enjek­si­yon kalıbı ola­rak bili­nen yapı ile kay­naş­tı­rıl­ması sonucu oluşturulmaktadır.

meseleye girmeden izolasyon malzemesi fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 20/30 kg/m3 oran­la­rı­dan bir yoğun­lukla üretime alı­nan Ater­bo­ard, 50 cm x 100 cm ya da 60 cm x 120 cm boyut­la­rıyla kul­la­nı­cıya sunul­mak­ta­dır. Bunun yanında kalın­lık ola­rak 2,3,4,5 ve 6 cm gibi oran­lar gös­te­ren Ater­bo­ard, bün­ye­sinde bulun­dur­duğu özel tasa­rımı ile bir­çok yalı­tım sis­te­mi­nin baş­lıca ürünü ara­sında yer almaktadır.

izolasyon malzemesi fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Ater­bo­ard yalı­tım ürünü­nün yüzde 98’lik bir oranı dur­gun hava ile dol­du­rul­mak­ta­dır. Bu şekilde kapalı göze­nek­lere hap­se­di­len hava, ürünün yapı­sı­nın deforme olma­ma­sında oldukça büyük bir katkı sağ­la­mak­ta­dır. Yeşil renkte üretime alı­nan Ater­bo­ard, yük­sek ısı yalı­tı­mını çevreye duyarlı bir şekilde yap­makta ve üzerinde bulu­nan desen­ler ve oluk­lar mev­cut yüzey­lere daha iyi tutun­ma­sını ya da kay­naş­ma­sını sağ­la­mak­ta­dır. İşleme alın­dığı esnada ürünün yüze­yinde bir­ta­kım gen­leş­me­le­rin olması, esnek­lik payını artır­makta ve uygu­lama yapı­lan yüzey­deki sıva ya da boya­nın çatla­ma­sına engel olmaktadır.

meseleye girmeden Aterboard Isı Yalıtım ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ater­bo­ard kapalı göze­nek­lere sahip olma­sın­dan dolayı su emme oranı oldukça düşük­tür. Bunun yanında uzun ömürlü bir yapı sunan Ater­bo­ard, uygu­lama yapıl­dık­tan sonra yalı­tım değe­rini kay­bet­mez ve zaman içe­ri­sin çürüme yapmaz.

Son zamanlarin popüler konularindan olmus ısı yalıtımı fiyatları ile ilgili bilgiler bu adreste. dış yalıtım fiyatları hakkinda yazarlarimizin yorumlari ile dahasini burdan görebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , ,

 

0 yorum:

 
>