KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik konusunda takipçilerimize bir iki görsel sunuyor, Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik için modeller yayınlıyoruz.

Dekoratif Mantolama hem şık, hem ekonomik konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim En değerli yaşam alan­la­rı­mız evle­ri­miz, evle­ri­mizi aynı çatı altında buluş­tu­ran ise bina­lar… Peki bina­ları kışın ağır şart­la­rın­dan, yaz sıca­ğı­nın olum­suz koşul­la­rın­dan nasıl koru­ya­bi­lir, uygu­la­ya­ca­ğı­mız dış cephe kap­lama sis­tem­le­ri­nin hem göze ve hem de cebi­mize hitap etme­sini nasıl sağ­la­ya­bi­le­ce­ğiz… Bunun en basit yolu deko­ra­tif man­to­lama uygu­la­ma­sın­dan geçi­yor. Bina­la­rın dış cep­he­sine uygu­la­nan deko­ra­tif man­to­lama pla­ka­ları ile söve ve pre­kast tar­zın­daki deko­ra­tif cephe süs­leme sis­tem­leri yapı­nın özel­li­ğine göre ter­cih edi­li­yor. Genel­likle yapı şirket­le­ri­nin ala­nında uzman çalı­şan­ları daha proje aşa­ma­sın­day­ken, bina­nı­zın deko­ra­tif man­to­lama ile ne gibi bir görün­tüye bürü­ne­ce­ğini müş­te­riye gös­te­ri­yor veyüz­bin­lerce kişi­nin rüya­la­rına hayat veri­yor. Dış cephe kap­lama sis­tem­leri dahi­linde bulu­nan deko­ra­tif man­to­lama sis­temi de diğer dış cephe kap­lama sis­tem­leri gibi hem ısı yalı­tı­mına kat­kıda bulu­nu­yor ve hem de bina­lara este­tik katı­yor. Deko­ra­tif man­to­lama uygu­la­nan bina­larda ısınma ama­cıyla kul­la­nı­lan elekt­rik, doğal­gaz ya da diğer yakıt­larda yak­la­şık yüzde 50 gibi ciddi bir tasar­ruf elde edi­li­yor. Daha az yakıtla fazla ısınan­lar, yaz ayla­rında da serin bir ortama kavu­şu­yor. Yazın kavu­rucu sıca­ğında kli­maya ya da diğer serin­letme sis­tem­le­rine ihti­yaç duyul­mu­yor. Deko­ra­tif man­to­lama sadece binaya este­tik katıp, kışın soğu­ğun­dan, yazın sıca­ğın­dan koru­mu­yor… Bina­la­rın ter­le­me­sini engel­le­ye­rek ömrünü uza­tı­yor, bina çok yıp­ran­mış ve eski dahi olsa yep­yeni bir görüntü kavuş­tu­ru­yor. Böy­lece yeni­le­nen bina­nın değeri de ikiye kat­la­nı­yor. Son derece kolay biçimde monte edi­le­bi­len deko­ra­tif man­to­lama ısı ve ses yalı­tımı sağ­la­yan, bak­teri barın­dır­maz yüzeye sahip olan, daya­nıklı ve esnek bir sis­tem. Renk ter­ci­hini müş­te­riye bıra­kan bu sis­tem, sanı­la­nın aksine çok da ekonomik.

ısı yalıtım levhası fiyatları nedir, dış cephe kaplamaları nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>