KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Son günlerde Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? adına çok sayıda soru geldi. Bu incelemeyle Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? hakkında sorulan tüm bu konulara çözümler arayacağız.

Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim İnşa­at­larda kul­la­nı­lan yalı­tım işlem­leri için özel ola­rak hazır­la­nan harç türü kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu har­cın yapıl­ma­sında ise bir­ta­kım işlem basa­mak­ları yer alır. Bu işlem basa­mak­ları ise şunlar­dan oluşur:

meseleye girmeden Yalıtım Yapıştırma Harcı Nasıl Yapılır? ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Önce­likle harç yapı­mında bir har karma tek­nesi temin edil­meli ve yapı­la­cak harç bu tekne içe­ri­sinde karıl­ma­lı­dır. Daha sonra yapı­la­cak harç aya­rında bir mik­tar su bu tek­ne­nin içine dökül­meli ve dökü­len suyun yüze­yini örtecek kadar mal­zeme tekne içine akta­rıl­ma­lı­dır. Saha sonra suyun dökü­len mal­ze­meyi emmesi için en az 2–3 dakika bek­len­meli ve hemen ardın­dan da su ile dökü­len mal­zeme bir araç yar­dı­mıyla ya da elle iyice karıl­ma­lı­dır. Mal­zeme ve su ara­sında homo­jen bir karı­şım elde edi­lin­ceye kadar yapı­lan karma işlemi, yapı­la­cak yalı­tım işlemi için hazır hale gel­mişdurum­da­dır. Bu konuda dik­kat edi­lecek husus­lar­dan biri harç kul­la­nı­mına belli bir süre ara veril­di­ğinde ve tek­rar kul­la­nıma alın­maya çalı­şıl­dı­ğında har­cın alın­ma­dan belli bir ölçüde karıl­ması, yapı­la­cak yalı­tım işlemi için oldukça önem­li­dir. Ara veril­di­ğinde tek­rar kul­la­nım yapı­la­cağı anda har­cın karıl­ması yerinde bir işlem olmaktadır.

su yalıtım malzemeleri fiyatları adlı derlememize göz gezdirebilir, yalıtım fiyatları daha fazla ayrıntılı bilgi için arşivimizi kullanabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>