KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ve buna benzer konularla alakalı yorumlar bulabilir, İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır örneklerinden oluşan görsellere bakabilirsiniz.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim (EPS,XPS,Taşyünü) Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapı­la­rın duvar yüzey­le­rine yapış­tı­rı­lıp, dübel­le­nip, sıvan­ması ve boyanmasıdır.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yüzey toz ve yağ gibi yapış­mayı azal­tıcı mad­de­ler­den arındırılır,döküntülü ve kabar­mış yüzey­ler fır­ça­la­na­rak temizlenir.Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapı­şa­cağı yüzey düz­gün hale getirilir.

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yalı­tım lev­ha­la­rı­nın yapış­tı­rı­la­cak yüzünü tama­men kap­la­ya­cak şekilde yapış­tı­rıcı sürü­lür. Daha sonra bu yüzey taraklı mala ile taranır.Yapıştırma harcı uygu­lan­mış lev­ha­lar, lev­ha­lar ara­sında boş­luk kal­ma­ya­cak şekilde duvara yapıştırılır.

konuya girmeden İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapış­tırma işle­mine ilave lev­ha­la­rın sürek­li­li­ğini ve per­for­man­sını uzun ömürlü bir şekilde sür­dür­mesi için ısı yalı­tım lev­ha­la­rını dübellenir.

konuya girmeden İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır ile ilgili şunları söylemek gerekir. Köşe­lerde rüz­gar ve su etki­leri ile lev­ha­lar arka­sında zamanla olu­şa­bi­lecek ayrılma risk­le­rini önle­mek ve düz­gün bir köşe oluş­tur­mayı kolay­laş­tır­mak köşe pro­fil­leri yerleştirilir.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Isı yalı­tım lev­ha­la­rı­nın üzerine ilk kat sıva atılır.İlk kat sıvayı hemen taki­ben, donatı filesi ilk kat sıva­nın üzerine hafifçe gömü­le­rek yerleştirilir.Sıva kuru­ma­dan ikinci kat sıva yapılır.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Man­to­lama adı veri­len Dış Cephe Isı Yalı­tım Sis­tem­leri uzun yıl­lar önce­sin­den Avrupa ülke­le­rinde stan­dart­larla çerçe­ve­len­miş ve enerji tasar­rufu amaçlı kul­la­nıl­maya başlanmıştır.Ülkemize maale­sef gecik­meli gelen bu tasar­ruf sis­temi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dışa­rı­dan enerji alan bir ülke konu­muna gel­miş bulunmaktayız.Yerküre üzerin­deki kay­nak­la­rın hızla tüke­til­diği düşü­nül­dü­ğünde tasar­ruf ted­bir­le­ri­mizi almak için daha fazla gecik­me­me­miz gerek­li­liği açıkça görülmektedir.

mantolama malzemesi ve buna benzer meselelerle alakalı incelemeler bulabilir, ısı izolasyonu çeşitlerinden oluşan görsellere göz atabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , ,

 

0 yorum:

 
>