KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


Dış Cephelerde Boyama yorumlarin ve bilgilerin yer aldigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica Dış Cephelerde Boyama nasil bir seydir gibi sorularin cevaplarini da aradik.

konuya girmeden Dış Cephelerde Boyama ile ilgili şunları söylemek gerekir. Akri­lik mad­de­le­ri­nin bir­le­şi­min­den mey­dana gelen cen­tury 200 dış cephe boya­ları, uygu­la­nan böl­ge­lerde ki nem ve kirin mev­cut böl­ge­den atıl­ması ola­yında oldukça etkili bir boya sistemidir.

konuya girmeden Dış Cephelerde Boyama ile ilgili şunları söylemek gerekir. Cen­tury 200 dış cephe boyası en zor iklim koşul­la­rına dahi dayanma özel­liği gös­te­rir­ken, kir tut­ma­yan yapısı ile de oldukça ter­cih edi­len bir yön­tem olmak­ta­dır. Bunun yanında özel içe­ri­ğin­den dolayı uygu­lama yapıl­dığı alan­lara kolay bir şekilde yapışma özel­liği gös­ter­mek­te­dir. Kul­la­nımı ve uygu­lan­ması koyla ve pra­tik olan cen­tury 2000 dış cephe boyası, bir­bi­rin­den farklı bir­çok renk seçe­neği ile oldukça şık tasa­rım­lar sun­mak­ta­dır. Leke tut­ma­yan, çatla­mayı önle­yen ve sol­ma­lara karşı oldukça dirençli olan bu boya sis­temi ya da çeşidi uygu­lan­dığı alan­la­rın ömrünü de uzatmaktadır.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Cen­tury 2000 boya sis­te­imi­nin uygu­lan­ma­sın­dan önce yapı­lan bir­ta­kım işlem­ler boya­nın iste­ni­len en verimli şekle dönüş­tü­rül­me­sini sap­la­mak­ta­dır. Bu işlem­lerde ilki uygu­lama yapı­la­cak yüze­yin önce­likle temiz­len­mesi ve ardında zım­pa­ra­lama işle­mine gerek varsa kesin­likle yapıl­ma­sı­dır. Çünkü yüzey üzerinde kala­cak bir­ta­kım çıkıtı ya da kir toz­ları tutunma yüze­yi­nin ora­nı­nın düşür­meye yete­ce­ğin­den, kısa süre içe­ri­sinde uygu­la­nan boya­nın mev­cut böl­ge­den düş­mesi olağandır.

yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı neler söylenmiş, iç yalıtım nedir ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 11:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>