KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


İzocam Yalıtım Levhaları yazısı ile ilgili yorumlar, İzocam Yalıtım Levhaları konusu ile alakalı yapılan açıklamaları okuyabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Yalı­tım sek­tö­ründe uzun süre­den bu yana adın­dan oldukça söz etti­ren yalı­tım lev­ha­ları, bir­çok bina ve inşa için yalı­tım ürün­leri ara­sın­daki en seç­kin yön­tem­ler­den biri.

mantolama meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim İzocam yalı­tım lev­ha­la­rım kul­la­nım alan­la­rında bir­çok avan­taj­ları ile ön plana çıkıyor. Manto taş­yünü, manto izo­por ve mato foam­bo­rad yalı­tım lev­ha­ları adı altında uygu­la­maya alı­nan ürün, uygu­la­nan sis­tem üzerinde olu­şan yoğuş­mayı büyük oranda engel­leme özel­liği bulun­du­ru­yor. Bina­la­rın dış cep­he­sinde ısı yalı­tı­mın yanında, ses yalı­tımı da sağ­la­yan bu yalı­tım lev­ha­ları ayrıca uygu­lama aşa­ma­sında oldukça pra­tik çözüm­ler sunuyor.

meseleye girmeden mantolama ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Dış cep­heyi koruma da oldukça başa­rılı işler yapan izo­cam yalı­tım lev­ha­ları, enerji boyu­tunu  oldukça azami bir sevi­yeye çeki­yor. Bunun yanında uygu­la­nan inşa­la­rın ömrünü de büyük oranda uza­ta­bi­li­yor. Yapı­lan araş­tır­ma­larda man­to­lama sis­te­mi­nin yer alma­dığı bir bina­daki enerji tüke­timi ile uygu­la­ma­nın yapıl­ma­sı­nın ardın­dan yapı­lan enerji tüke­timi ara­sında büyük fark­la­rın ortaya çıktığı göz­le­ni­yor. Ayrıca bina üzerinde olu­şan küf blok­la­rı­nın ve kötü koku­la­rın oluş­ma­sına kar­şıda büyük önlem­ler alıyor.

İzocam Yalıtım Levhaları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim ISO9001 kalite sevi­yesi altında üreti­len izo­cam yalı­tım lev­ha­ları, ala­nında öne çıkmış bir­çok ser­ti­fi­kaya sahip olma­sıyla oldukça ter­cih edi­len bir yalı­tım sis­temi oluyor.

mantolama istanbul adına sizlere bir kaç görsel gösteriyor, su yalıtım ile alakalı örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>