KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


Yanmaz Panel “Vermikulit” için çok şey söyleniyor. Bu yazımızda da Yanmaz Panel “Vermikulit” için yazılıp çizilenlere genel olarak göz atacağız.

meseleye girmeden yalıtım malzemeleri fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ther­max fir­ması tara­fın­dan üreti­len ver­mi­ku­lit yan­maz panel­ler, inor­ga­nik bağ­la­yıcı içe­ren ve kim­ya­sal içe­rik­lere karşı daya­nık­lı­lık gös­te­ren lifli bir yapı­dan oluşmaktadır.

Yanmaz Panel “Vermikulit” meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yapı ola­rak sta­bil boyut­lar içe­ren ürün, genel ola­rak düz olan yüzey­ler üzerine uygu­lan­mak­ta­dır. Yanma özel­liği 1.5 ve 4 saat ara­sında deği­şir­ken, yan­gın esna­sında alev almaya karşı oldukça dirençli bir yapı göstermektedir.

meseleye girmeden Yanmaz Panel “Vermikulit” ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Ver­mi­ku­lit yan­maz panel­ler yapı­la­rın iç mekan­la­rında da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ürünün üzerine döşe­nen lami­nat par­ke­ler ile iç mekan­lara uygu­la­na­bil­mesi oldukça kolay bir hale gel­mek­te­dir. Ver­mi­ku­lityan­maz panel­ler ayrıca deği­şik boyut­larda da üretil­mesi ile bir­çok yapı için uygun hale geti­ri­le­bil­mek­te­dir. Bu yüz­den her koşul uyum sağ­la­yan yapısı ile oldukça ter­cih edi­len bir yalı­tım ürünü olmaktadır.

Yanmaz Panel “Vermikulit” meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Nötr kim­ya­sal­dan olu­şan ürün, koroz­yona karşı oldukça etkili bir işlev üstlen­mek­te­dir. Bunun yanında boya ya da tut­kal gibi mal­ze­me­ler ile yük­sek oranda bir uyum­lu­luk sağ­la­mak­ta­dır. Uygu­lama esna­sında ortaya sun­duğu pra­tik çözüm öneri­leri ile oldukça kul­la­nışlı bir yapı ola­rak kar­şı­mıza çıkan ver­mi­ku­lit yan­maz panel­ler, belirli boyutta su emme kapa­si­te­sine sahip­tir. Uzun bir süre kul­la­nım imkanı veren panel­ler, hafif olması ile de çoğu zaman ter­cih sebebi olmak­ta­dır. İşleme alınma esna­sında kendi için üreti­len özel tut­kal ve vida­lar ile bir­leş­ti­ri­len ürün, her yapı için en ideal yan­gın yalı­tım sis­tem­leri ara­sında yer almaktadır.

dış cephe yalıtım ile ilgili için yapılan yorumlara bakabilir, cephe mantolama ile alakalı daha çok bilgiye sitemizden bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>