KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


İç cephe mantolama meselesindeki açıklamalar , İç cephe mantolama meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

meseleye girmeden İç cephe mantolama ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Gerek ısı yalı­tımı, gerek su yalı­tımı ve gerekse ses yalı­tımı konu­sunda en çok ter­cih edi­len uygu­la­ma­lar­dan biri olan man­to­lama sis­temi sadece bina­la­rın dış cep­he­sine değil daire içine de uygu­la­na­bi­li­yor. İç cephe man­to­lama uygu­la­ması genel­likle apart­man­larda otu­ran­la­rın yalı­tım konu­sunda ortak karar vere­me­mesi sonucu ger­çek­le­şi­yor. Apart­manda otu­ran her­ke­sin man­to­lama yap­tır­mak iste­me­mesi üzerine, dile­yen­ler sadece kendi daire içle­rine man­to­lama yap­tı­ra­bi­li­yor. Böy­lece o dairede otu­ran­lar ısı yalı­tımı konu­sunda rahata ula­şı­yor. İç man­to­lama kışın aşırı soğuğa, yazın fazla sıcağa maruz kalan bina­la­rın dış tara­fın­daki olum­suz­luk­la­rın daire­nin içini etki­le­me­sini önlü­yor. Ala­nında uzman kişi­lerce yapıl­dı­ğında mak­si­mum verim alı­nan içman­to­lama sis­temi, dışa­rı­dan aşırı soğu­yan ya da aşırı ısınan iç duvar­lara uygu­la­nı­yor. Doğru duvara uygu­lama yapıl­ması, sis­te­min ve yalı­tı­mın başa­rı­sını da direkt etki­li­yor. Tür­kiye, ılıman iklime sahip bir ülke. Bu nedenle pek çok yöre­mizde iç man­to­lama uygu­la­ması yapıl­ması gayet iyi sonuç­lar verir. Bilin­diği üzere kış ayla­rında dışa­rı­daki soğuk havayla içe­ri­deki sıcak hava yer değiş­ti­rir. Aşırı soğuk nede­niyle bina­la­rın için­deki sıcak­lık dışa­rıya gider. Pen­ce­re­ler­den, kapı ara­la­rın­dan, duvar­lar­dan ve çatı­dan kaçan enerji, hem ısınma sorunu yaşan­ma­sına hem de faz­la­dan ısınma ücreti öden­me­sine neden olur. Şayet bina­nın dış cep­he­sinde bir ısı yalı­tımı bulu­nu­yorsa, içer­den kaçan enerji, büyük oranda dışarı kaça­maz. Böy­lece daire içini sürekli ısıt­mak zorunda kal­ma­yız. Böy­lece hem daha az yakıt har­car, hem yakıta ver­di­ği­miz para cebi­mizde kalır hem de hava kir­li­li­ğine neden olmayız.

dış yalıtım fiyatları ile ilgili sonuçları burada görebilir, dış mantolama için derlenmiş alakalı ayrıntıları bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>