KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusu hakkında yazılmış incelemeler, İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır yapılışı....

yalıtım malzemesi fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapı­la­rı­mızda ısınma ve serin­leme amaçlı kul­lan­dı­ğı­mız kombi,kalorifer,klima ve ben­zeri cihaz­la­rın sarf ettik­leri enerji,mantolama tat­bi­kat­ları ile %50 azaltılabilmektedir.Eğer bina­la­rı­mı­zın temel ve çatı­la­rında da ısı yalı­tımı yapıl­mışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır.Bu kadar önemli bir tasar­ru­fun sadece kendi büt­çe­le­ri­mize değil ülke eko­no­mi­sine de önemli kat­kı­lar sağ­la­ya­cağı unutulmamalıdır.Binalarımızda en önemli ısı kayıp­ları kolon ve kiriş­ler­den kay­nak­lan­mak­ta­dır bu sebep ile iç duvar­larda yapı­la­cak Man­to­lama tat­bi­kat­ları asla son­suz ömürlü olamayacaktır,dış cep­hede ve bina duvar­la­rı­nın tama­mını kap­la­ma­dık­tan sonra Man­to­lama sis­tem­le­rinde tat­min edici sonuç alınamaz.Sistemin ana pren­sibi hiç­bir ara­lık kal­ma­ya­cak şekilde yapı­nın dışa­rı­dan ısı yalı­tım lev­ha­ları ile kaplanmasıdır.

İç Cepe Mantolama Nasıl Yapılır konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Kolonlar,kirişler,duvarlar,pencere merkezleri,çıkma alt­ları bir bütün ola­rak man­to­lan­malı ve yapı­nın tamamı koruma altına alınmalıdır.

konuya girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalı­tım Sis­tem­leri ile kap­la­nan bir bina­nın oroz­yon prob­le­mini bir daha yaşamayacağını,yaşının sabit­le­ne­ce­ğini ve man­to­la­ma­nın bina ömrü kadar hiz­met vere­bi­le­ce­ğini unut­ma­ma­mız gerekmektedir.

ses yalıtımı açıklamasını yapan derlemeyi yayınlayacağız, dış cephe kaplamaları konularımıza bakmak isteyebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , ,

 

0 yorum:

 
>