KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


Cam Dış Cephe Sistemleri tanımını yapacak olan makaleyi sizlere sunacağız, Cam Dış Cephe Sistemleri kategorilerimize bakabilirsiniz.

inşaat malzemeleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Mimari pro­je­le­rin uygu­lama alan­la­rına belirli plan­la­ma­lar ile yer alan cam dış cephe sis­tem­leri, alü­min­yum giy­dirme sis­te­mine dahil bir dış cephe kap­lama üründür.

Cam Dış Cephe Sistemleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Mimari pro­jede ilk ola­rak çelik konst­rük­si­yon ya da betor­narme gal­va­nizli çeli­ğin mev­cut ank­raja düşey bir şekilde uygu­lan­ması ön plana çıkmak­ta­dır. Düşey ekip­man­larla tes­pit edil­me­nin ardın­dan gerekli kısım­larda ki bağ­lan­tı­la­rın yatay sek­me­ler oluş­tur­ması sağ­lan­makta ve düşey-yatay ele­man­la­rın ara­sındaEPDMcon­ta­la­rına yer veril­mek­te­dir. Diğer yan­danda dış cep­heye bakıl­dı­ğında düşey ve yatak mal­ze­me­ler ara­sındaEPDMfiti­li­nin de bulun­duğu görül­mek­te­dir. Ayrıca cam derz­leri ve 50 mm geniş­li­ğinde cam kapa ise yine bu kısımda yer almaktadır.

inşaat malzemeleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Cam dış cephe sis­tem­lerinde mev­cut cephe ve bina ara­sında kalan kısımda, buhar ya da duman geçiş­le­rini engel­le­mek ama­cıyla 0,7 mm kalın­lığa sahip ve gal­va­niz­den mey­dana gelen sac kul­la­nıma alın­mak­ta­dır. Genelde 0,7 mm kalın­lı­ğında olan gal­va­niz ürün beto­narme yapı­larda üst kat­lara alev ya da duman çıkma­ması içinde 2 mm kalın­lı­ğında üreti­le­bil­mek­te­dir. Bu sayede mev­cut boş­luk­la­rın dol­du­rul­ması daha kolay bir hale gelmektedir.

su yalıtım aramasındaki sonuçları burada görebilir, inşaat malzemeleri için derlenmiş alakalı bilgileri elde edebilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>