KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


Shingle Çatı Sistemi ile ilgili sonuçları sistemizde bulabilir, Shingle Çatı Sistemi konusuna yapılan yorum ve incelemeleri bulabilirsiniz.

Shingle Çatı Sistemi konusuyla ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Shingle çatı sis­temi ola­rak bili­nen sis­tem çatı sis­tem­le­rinde kul­la­nı­lan hazır çatıbiçi­mi­dir. Shingle çatı sis­temi geneldeOSBlevha üzerine su yalı­tı­mını engel­le­mek için ter­cih edi­len çatı su yalı­tım sis­te­mi­dir. Hazır­la­nan memb­ran üzerine şıngıl çatı örtüsü uygu­la­nır. Uygu­lama esna­sında çatı­nın eği­mine göre gal­ve­nizli şingıl adı veri­len çivi kul­la­nı­la­rak çatı güvenli bir şekile alı­nır. Shingle çatı sis­te­mini kul­la­nan­la­rın hep­si­nin Shingle çatı­sis­te­mi­nin kali­tesi hak­kında güve­ni­lir olduğu söy­len­mek­te­dir. Kaf­kas çatı kap­lama sis­tem­leri ile bu bir­kez daha kanıt­lan­mış bir sistemdir.

mantolama istanbul ve buna yakın konularla ilgili bilgiler bulabilir, yalıtım malzemesi fiyatları çeşitlerinden oluşan görsellere bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 14:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>