KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Siding kaplamanın ömrü yazımız şu an için güncellenmektedir, Siding kaplamanın ömrü için öbür makalelerimize bakmanızı tavsiye ederiz.

su izolasyon malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yaşa­dı­ğı­nız mekan­la­rın içi kadar dışı­nın da güzel olma­sını önem­si­yor, kışın ısın­mak, yazın serin­le­mek isti­yor­sa­nız, dış cephe kap­lama sis­tem­leri içinde en popü­ler olan siding kap­la­mayı ter­cih ede­bi­lir­si­niz. Son derece şık görü­nümlü olan siding kap­lama, bina­la­rın değe­rine değer katı­yor, modern bir hale geti­ri­yor. Fakat bu yeter mi? Elbette yet­mez. Bir dış cephe giy­dirme sis­temi olan siding kap­lama este­tik ola­rak büyük avan­taj sağ­lar­ken, bina­la­rın ısıya ve suya daya­nık­lı­lı­ğını art­tı­rı­yor, yapı­la­rın ömrünü uza­tı­yor. Isı yalı­tımı ile göz dol­du­ran siding kap­lama bakımı da son derece kolay olan bir sis­tem. Çok sağ­lam, sertPVCile yapı­lan siding kap­lama, hava alan özel­li­ğiyle bina­la­rın içe­ri­sinde bulu­nan nemi, dışarı ata­bi­li­yor. Böy­lece ısı, su ve güneşe daya­nıklı hale geli­yor. Tüm mev­sim şart­la­rına daya­nıklı olan siding kap­la­ma­nın ömrü­nün, uygu­lan­dığı bina­nın ömrü kadar oldu­ğunu bili­yor muy­du­nuz? Artık hem yazın ve hem de kışın kolayca uygu­la­nan siding kap­lama, sıvaya da ihti­yaç duyur­mu­yor. Yapı­la­rın dış taraf­la­rı­nın ara­lık­sız maruz kal­dığı olum­suz hava koşul­la­rı­nın ısı kay­bına yol açtı­ğını bili­yo­ruz. Kış ayla­rın­daki soğuk, kar ve yağ­murla nem ısı kay­bını art­tı­rı­yor. İşte siding kap­lama barın­dır­dığı özel­lik­leri ile bu sorunu orta­dan kal­dı­rı­yor. Siding, yal­lar içinde mey­dana gelen çatlak ve boş­luk­lar­dan olu­şan kaçak­ları da engel­le­ye­rek soğu­tu­lan ya da ısıtı­lan hava­nın bina içinde sak­lan­ma­sına ola­nak veri­yor. Böy­lece ısı kayıp­ları engel­le­ne­rek, enerji tasar­rufu sağ­la­nı­yor. Yüzde 50 civa­rında ısı tasar­rufu sağ­la­yan siding kap­lama sadece kişi­lere değil ülke eko­no­mi­sine de kat­kıda bulunuyor.

mantolama malzemesi arama sonucunu sistemizde bulabilir, ısı yalıtımı konusuna yapılan yorum ve incelemeleri bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>