KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Pota Örtme İşlevleri konusundaki tanımlar nelerdir, Pota Örtme İşlevleri konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Pota Örtme İşlevleri konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Pota örtme uygu­la­ma­la­rında önce­likle, gen­leş­me­miş ve gen­leş­miş gra­nül için per­lit cev­her­leri içe­ri­sinde sıvı bulu­nan boşal­tım pota­la­rına koyu­lur. Genel­likle pota içe­ri­sinde yer alan curuf taba­ka­sı­nın etki­len­meye gire­rek curu­fun rahatça çekil­mesi için gen­leş­me­miş gra­nül­lere per­lit kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bunun yanında pota içe­ri­sinde bulu­nan meta­lin soğu­ma­ması gerek­mek­te­dir. Bu soğuma işle­mini engel­le­mek içinde pota­nın üst kıs­mına gelecek şekilde per­lit uygu­la­ması yapı­lır. Etkili bir ısı yalı­tı­mın sağ­lan­ması ancak bu şekilde ger­çek­leş­mek­te­dir. Diğer yan­dan izo­las­yon özel­liği kul­la­nı­la­rakergi­miş hal­deki meta­lin katı hale gelme hızı oldukça azal­tıl­mak­ta­dır. Hızın azal­ması ile de döküm anında yapı­la­cak hata­lar en aza indir­gen­miş olmaktadır.

konuya girmeden Pota Örtme İşlevleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Eğer pota dolumu sıra­sında gra­nül için per­lit kul­la­nı­lırsa curuf metal­den temiz­le­ne­rek, hafif bir karışma hali oluş­mak­ta­dır. Ayrıca asta­rın ömrü­nün artı­rıl­ması bu şekilde sağ­lan­mak­ta­dır. Bu işle­min diğer bir avan­tajı ise uygu­lama anında kötü koku­la­rın ve teh­li­keli duman­la­rın oluş­ma­ma­sını ön plana çıkarmaktadır.

dış cephe ile ilgili sonuçları sistemizde bulabilir, ısı yalıtım levhası fiyatları konusuna yapılan yorum ve makaleleri bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>