KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Son zamanlarda Blue’s İzodrain için bir çok soruyla karşılaşıyoruz. Bu yazı Blue’s İzodrain için akıllarda kalan tüm bu konulara yanıt bulmaya çalışacağız.

izolasyon malzeme fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Blue’s İzod­rain ısı yalı­tım ön plana çıkan bir yalı­tım mal­ze­mesi olmak­ta­dır. Flo­or­mate, Blue’s pro­tect ve Ter­ram mad­de­le­rin­den olu­şan bu yalı­tım ürünü­nün en dik­kat çekici özel­liği sudan etkilenmemesidir.

meseleye girmeden Blue’s İzodrain ile alakalı bunları belirtmek gerekir. İçeri­ğin­deki Ter­ram ult­ra­vi­yole ışınlara karşı daya­nıklı olma­sı­nın yanında özel­likle teraskat­la­rına, çatı­lara ve temel per­deli duvar­lara uygu­lanma ama­cıyla tasar­lan­mış­tır. Bunun yanında jeoteks­til bir yapıya sahiptir.

Blue’s İzodrain meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Uygu­lan­dığı kısım­larda oldukça pra­tik ve çözüm alter­na­tif­leri sunan bir ürün ola­rak geliş­ti­ril­miş­tir. Sudan etki­len­me­diği için bün­ye­sinde su bulun­dur­maz. Bu nedenle yapı ola­rak hiç­bir zaman ıslak kal­ma­dığı için ger­çek bir ısı yalı­tımı sağ­la­mış olur. Ayrıca uygu­la­nışı gereği eko­no­mik olma­sın­dan dolayı yapı­mında büyük meb­lağ­lar ortaya çıkar­maz. Dar­be­lere ve aşın­ma­lara karşı daya­nıklı olma­sı­nın yanında, olu­şan koroz­yona karşı oldukça dirençli bir yapıya sahiptir.

su yalıtımı ile ilgili ziyaretçilerimize bir kaç görsel gösteriyor, ısı yalıtımı fiyatları ile ilgili örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 18:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>