KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük için bir çok sey mevcut. Bu yazımızda da Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuna deyineceğiz.

mantolama istanbul konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Ses yalı­tı­mı­nın bina­larda her yöne uygu­lan­dığı son zaman­larda, ses önle­yici poli­ten köpük ses yalı­tım­ları için oldukça kul­la­nışlı bir hale geliyor.

Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Bir­den çok çözüm için üreti­len cli­map­hone lev­ha­ları 0,7 mm ve 10 mm ara­sında üretime sunu­lan bir yapı ola­rak kar­şı­mıza çıkıyor. Bunun yanında 10 mm’den 60 mm’ye kadar üreti­len katlı model­leri ile yalı­tıma ala­nında daha geniş önlem­ler alın­ma­sını sağ­lı­yor. Elas­tiki yapısı ile kesme ve şekil verme aşa­ma­sında büyük kolay­lık­lar sağ­la­yan poli­ten köpük, uygu­lama yapı­lanbölüm­leri her türlü çizilme, çatlama, kırılma ya da bükülme gibi durum­lara karşı koru­yor. Ayrıca lami­nat parke, sera­mik ve şap gibi uygu­la­ma­larda özel üretim şekliyle kul­la­nıcı hiz­me­tine sunu­lan cli­map­hone şilteli poli­ten köpük, eko­no­mik bir ürün ola­rak uygu­la­ma­larda kullanılıyor.

Döşeme Altı Ses Önleyici Politen Köpük konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Poli­ten köpü­ğün özel­lik­leri ara­sında göze­nek­le­ri­nin kapalı olması ile ürün­leri dar­be­lere karşı koru­ya­bi­li­yor. Yağ­dan ya da sudan etki­len­mi­yor. Bunun yanında şekil alması ve kul­la­nımı oldukça kolay olan ürün, kul­la­nıcı iste­ğine göre her türlü renkte üreti­le­bi­li­yor. Diğer yan­dan yapı içe­ri­sinde olu­şan bir­çok tit­re­şimi de rahatça etki­siz hale geti­re­rek hissettirmiyor.

ısı izolasyonu nedir ve nerede kullanılır, mantolama nerelerde tercih edilebilir şeklindeki merak edilenlerin yanıtlarını burada bulabileceksiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 05:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>