KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Dış Cephe Kaplama Yalıpan başlıklı incelememize göz atabilir, Dış Cephe Kaplama Yalıpan dahası için sitemizi gezebilirsiniz.

konuya girmeden Dış Cephe Kaplama Yalıpan ile ilgili şunları söylemek gerekir. Dış cephe kap­la­ma­la­rı­nın bili­nen yüzü beto­pan tara­fın­dan üretime alı­nan yalı­pan mal­ze­mesi çimento karı­şımlı çam yon­ga­la­rı­nın bir­leş­me­sin­den mey­dana gelmektedir.

konuya girmeden dış cephe yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. Genel ola­rak este­tik bir görü­nüm iste­yen kul­la­nı­cı­la­rın ter­cihi olan yalı­pan sis­temi, ayrıca bina cep­he­le­rinde ahşap görü­nüm kazan­dır­mada oldukça etkili olmak­ta­dır. Ahşap görüme sahip yalı­pan, pas­lanma, yanma, küf­lenme, çatlama, kırılma ve küf­lenme gibi durum­lara yol açma­mak­ta­dır. Bu etken­lere karşı korumabulun­du­ran ürün, genel­likle sıva üzerineEPSstra­fo­run döşen­mesi ardın­dan işleme koyul­mak­ta­dır. Bu arada işleme alınma sıra­sında m pro­fil deni­len gav­ra­niz pro­fil­ler dikey boyutta döşen­mekte ve ürün mev­cut pro­fil üzerine vida­lan­mak­ta­dır. Yalı­pan genel ola­rak ısı ve ses yalı­tı­mında ön plana çıkmakta ve bu yalı­tım­ları yüzde 50 – 70 ara­lık­la­rında gerçekleştirmektedir.

konuya girmeden dış cephe yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. Siz de yalı­pan yalı­tım ürünü ile eko­no­mik ölçü­lerde yapı­lanma sağ­la­ya­bi­lir ve bina­la­rı­nıza uygu­la­dı­ğı­nız andan iti­ba­ren tasar­ruf yap­maya baş­la­ya­bi­lir­si­niz. Ayrıca bu tasar­ru­fun yanında bina­la­rı­nıza este­tik ve şık bir görü­nüm kata­ca­ğı­nızı da unutmayın.

inşaat malzemeleri ve bunun gibi konularla ilgili açıklamalar bulabilir, dış cephe yalıtım örneklerinden oluşan resimlere bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>