KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı başlıklı makale de yayınladığımız verileri değerlendirebilir, DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı için daha çok detaya arşivimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden DOW’dan En Hızlı Yalıtım Levha Yapıştırıcı ile alakalı bunları belirtmek gerekir. DOWşirketi Türkiye’nin en hızlı yalı­tım levha yapış­tı­rı­cı­sını üretti. Insta Stik adı veri­len bu yapış­tı­rıcı yük­sek dere­cede adapte ve kolay kul­la­nım avan­taj­ları ile oldukça kul­la­nışlı bir yapı sunuyor.

meseleye girmeden yalıtım malzemesi fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Insta Stik hızlı kul­la­nı­mıyla man­to­lama işlem­le­rini oldukça kısa bir zamana yayı­yor. Bunun yanında işçi­lik mali­ye­tini de düşü­ren yapış­tı­rıcı, beton, sıva, tuğla ve gaz­be­ton şeklinde bir­çok yapıya kolayca uygu­la­na­bi­li­yor. Uygu­lan­dığı yapıya göre farklı per­for­mans gös­ter­ge­le­rinde bulu­nan yapış­tı­rıcı, hava koşul­ları ne olursa olsun gönül rahat­lığı ilekul­la­nı­la­bi­li­yor. Hava koşul­la­rın yanında hız­lı­lık oranı ise orta­lama 30 dakika gibi bir zaman alı­yor. Kul­la­nım esna­sında bir tüp Insta Stik ile 70 met­reye kadar uygu­lama yapı­la­bi­li­yor, ayrıca bunun yanında depo ve taşıma gibi durum­larda mali­yeti oldukça azal­tı­yor. Diğer yan­dan belli bir oranda sert­lik sunan Insta Stik, akus­tik bir per­for­mans sağ­la­ması yanında bir­ta­kım dar­be­lere kar­şıda daya­nık­lı­lık sağlıyor.

cephe mantolama meselesindeki yorumlar , dış cephe meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 02:20
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>