KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları arama sonucunu sistemizde bulabilir, Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları adına yapılan yorum ve incelemeleri inceleyebilirsiniz.

meseleye girmeden Isı yalıtımı yaptırmanın faydaları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Dünya deği­şi­yor, küre­sel ısınma nede­niyle iklim­ler de bu deği­şim­den nasi­bini alı­yor. Enerji kay­nak­la­rı­nın yok oluşu nede­niyle yüz­lerce ülke, yüz­bin­lerce şehirde ener­ji­nin verimli kul­lan­ması için çaba sar­fe­di­li­yor. Enerji tasar­rufu için en iyi yön­tem­ler­den biri­nin de dış cephe kap­lama yani ısı yalı­tım oldu­ğunu artık her­kes kabul edi­yor. Isı yalı­tımı çok geniş bir uygu­lama ala­nına sahip. İste­yen­ler otur­duk­ları bina­la­rın duvar­la­rını, kapı­la­rını ve pen­ce­re­le­rini, döşe­me­sini, çatı ve tavan­la­rını ısı yalı­tım ile kap­la­ta­bi­li­yor. Isı yalı­tım henüz inşaat aşa­ma­sın­day­ken binaya uygu­lan­ması halinde mali­yeti daha da düşen bir yalı­tım sis­temi. Sadece ısı yalı­tım sis­te­mi­nin mali­yeti düş­mez… Isı yalı­tım uygu­la­na­cağı için daha düşük kapa­si­teli ısıtma ya da enerji tesi­sat­ları döşe­nir. Isı yalı­tım için veri­len para, elde edi­lecek ısı tasar­ru­fuyla orta­lama 3 sene içinde geri elde edi­lir. Peki ısı yalı­tımı ne işe yarar? Isı yalı­tım sıcak orta­mın soğuk ortama, soğuk orta­mın ise sıcak ortama gir­me­sine engel olur. Eğer yalı­tım iki duva­rın ara­sın­daysa, hem ses ve hem de ısı yalı­tımı ger­çek­le­şir. Isı yalı­tım sis­te­mi­nin fay­da­ları say­makla bit­mez. Enerji kay­bını engel­le­ye­rek en az yüzde 30 ısı tasar­rufu sağ­la­yan ısı yalı­tımı sis­temi, küf, man­tar ve siyah lekeye neden olan yoğuş­mayı da engel­ler. Uygu­lan­dığı bina­larda koroz­yonu engel­le­ye­rek yapı­nın ömrünü art­tı­rır, bakıma gerek duyurtmaz.

mantolama başlıklı derlememize göz gezdirebilir, su izolasyon malzemeleri fiyatları daha fazla ayrıntılı bilgi için sitemizi kullanabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 12:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>