KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


daha önce de Söve Yalıtım Sistemi ile alakali makaleler yayinlamistik bu sektörde çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir firma da Söve Yalıtım Sistemi. Söve Yalıtım Sistemi tarzi ihtiyaçlari bu firmadan satin alabilirsiniz.

izolasyon malzemeleri fiyatları konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Fibre-cement plaka ürün­le­rin­den olu­şan söve kap­lama sis­tem­leri, diğer yalı­tım mal­ze­me­le­ri­nin de bir araya geti­ril­mesi ile mey­dana getirilmektedir.

Söve Yalıtım Sistemi konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Farklı boy­larda ve ebat­larda üretim yapı­la­bi­len bu sis­tem, yapı sek­tö­rü­nün gide­rek yük­se­len bir değeri nite­li­ğin­de­dir. Este­tik ve şık bir görü­nü­mün ortaya çıkma­sında oldukça etkili olan bu yalı­tım ürünü, hem iç hem de dış mekan­lara uygu­la­na­bilme özel­liği gös­ter­mek­te­dir. İmal edi­li­şinde ve mon­ta­jında eko­no­mik ve pra­tik çözüm­ler sunana söve kap­la­ma­ları, oldukça deko­ra­tif bir yapı olması ile ünlüdür.

konuya girmeden izolasyon malzemeleri fiyatları ile ilgili şunları söylemek gerekir. Söve yalı­tım sis­temi yağ­murlu hava­larda ken­dini yıkama ve temiz­leme özel­liği ile ön plana çıkar­ken, ayrıca özel boyası ile uygu­lama alın­dı­ğında da bu özel­liği gös­te­re­bil­mek­te­dir. Özel boya zaman içe­ri­sinde söve yalı­tım sis­te­mi­nin kir­len­me­sini engel­le­mek­te­dir. Bu özel­liği söve kap­la­ma­la­rın ter­cih sebebi olma­sında baş­lıca etken­ler ara­sında yer almak­ta­dır. Diğer yan­dan söve kap­la­ma­ları ter­cih sebebi yapan başka bir özel­lik ise, bina­la­rın bazı kısım­la­rında süs­leme sana­tına yap­tığı kat­kı­lar olmak­ta­dır. Bina­la­rın yıp­ran­ma­sına ve aşın­ma­sına da kat­kıda bulu­nan uygu­lama, son dönem­lerde oldukça büyük oranda yapı­lara uygu­lan­maya başlamıştır.

izolasyon malzemeleri fiyatları yazımız şuanda yenilenmektedir, dış cephe kaplamaları ile ilgili diğer makalelerimize yönemlenizi tavsiye ederiz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 03:50
Categories: Etiketler: , , , , ,

 

0 yorum:

 
>