KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Neopor Isı Yalıtım Levhası makalemiz şu an için güncellenmektedir, Neopor Isı Yalıtım Levhası ile ilgili diğer makalelerimize yönemlenizi önerebiliriz.

boru izolasyon fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Neopor ısı yalı­tım sis­tem­leri düşük yoğun­luk içe­ren ve ısı ilet­ken­liği 035 gru­bunda olan bir yalı­tım ürünü konumundadır.

Neopor Isı Yalıtım Levhası meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Genelde man­to­lama uygu­la­ma­la­rına dahil edi­len bu lev­ha­lar,EPSyalı­tım lev­ha­ları ile aynı tek­nik avan­taj­ları içer­mek­te­dir. Genel özel­lik­leri ara­sında gös­te­ri­le­bi­lecek ilk özel­liği yük­sek oranda ısı yalı­tımı sağ­la­ma­sı­dır. Bunun yanında uygu­lanma aşa­ma­sında sonra değişme ve boyut­la­rında her­hangi bir esneme durumu ortaya çıkma­mak­ta­dır. Yani boyut­ları yıl­lar geçse de sabit kal­makta ve zaman boyun eğmemektedir.

Neopor Isı Yalıtım Levhası meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Uzman­lar neopor ısı yalı­tım lev­ha­ları için bina­lar ayakta kal­dığı sürece neopor lev­ha­la­rın yalı­tım özel­lik­le­rini devam etti­re­bi­le­cek­le­rini belirt­mekte ve uzun yıl­lar daya­nıklı bir yapı gös­terme özel­liği bulun­du­ra­bi­le­cek­le­rini öne sür­mek­te­dir­ler. Diğer yan­dan neopor lev­ha­lar ile ilgili belir­ti­len başka bir özel­lik ise yük­sek basınca karşı daya­nıklı olma­la­rı­dır. Uygu­la­ması kolay ve hafif olan bu yapı ayrıca tasar­ruf konu­sunda da oldukça etkili çözüm­ler sunan bir mal­zeme ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır.

izolasyon malzeme fiyatları adlı yazımıza göz gezdirebilir, dış mantolama dahası için sitemizi kullanabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 00:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>