KAMPANYALI ÜRÜNLER

27 Şubat 2011 Pazar


Taşyünü Asma Tavanlar melesinde ziyaretçilerimize bir kaç görsel gösteriyor, Taşyünü Asma Tavanlar ile ilgili örnekler sunuyoruz.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yapı­la­rın tavan­la­rında göze hoş gel­me­yen uygu­la­ma­ları giz­le­mek ve deko­ra­tif bir tavan oluş­tur­mak için mev­cut beto­narme, çelik  konst­ruk­si­yon veya ahşap tavan iske­leti altında meka­nik ve elekt­rik ima­lat­lara mon­taj boş­luğu sağ­la­yan sis­teme asma tavan denir.Ahşap tavan hem görü­nüm hem uygu­lama avan­tajı hemde bir­çok farklı ile göze çarpmaktadır.İşte bu avan­taj­lar­dan birkaçı.

Taşyünü Asma Tavanlar meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 2.Farklı yüzey dokulu ve desenli pla­ka­ları ile bu pla­ka­lara uyumlu sis­tem­ler saye­sinde kul­la­nıl­dığı mekan­larda deko­raf­tif ve şık görün­tü­ler ser­gi­ler.

meseleye girmeden su yalıtım ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 3.Taş­yünü asma tavan, akus­tik, hij­yen, ısı izo­las­yonu, yan­gın ve nem daya­nımı konu­sunda deği­şik ölçü­ler­deki tek­nik ihti­yaç­ları, en eko­no­mik şekilde ve sınır­sız yüzey seçe­neği ile sağ­la­ya­bil­mesi saye­sinde, kul­la­nı­cı­la­rına opti­mum çözümü sunar.

meseleye girmeden Taşyünü Asma Tavanlar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 5.Aydın­lat­ma­nın en iyi şekilde yapıl­ma­sını sağ­la­ya­rak enerji tasar­rufu yara­tır.

su yalıtım meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 6.İsten­me­yen görün­tü­leri giz­ler (Sıhhi tesi­sat, hava­lan­dırma kanal­ları, elekt­rik tesi­satı v.s.)

standart izolasyon meselesindeki açıklamalar , cephe mantolama meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 23:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>