KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Kompozit Dış Cephe Kaplama konusundaki tanımlar nelerdir, Kompozit Dış Cephe Kaplama konusunu içeren bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Alü­min­yum kom­po­zit panel­ler geniş kul­la­nım alan­ları sunan dış cephe kap­lama ürünü ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır.

Kompozit Dış Cephe Kaplama meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bina­la­rın hem iç kısım­la­rında hem de dış kısım­la­rında rahat­lıkla kul­la­nı­la­bi­len panel­ler, tica­ret mer­kez­leri, ofis bina­ları, konut­lar, endüst­ri­yel yapı­lar ve okul­lar gibi bir­çok kul­la­nım ala­nına sahip­tir. Koroz­yona karşı daya­nık­lı­lık gös­te­ren kom­po­zit dış cephe kap­la­ma­lar, rüz­gar yüküne karşı da oldukçayük­sek oranda bir daya­nık­lı­lık ön plana çıkar­mak­ta­dır. Tüm bun­la­rın yanında ani basınç deği­şik­lik­le­rin­den ve dar­be­ler­den etki­len­me­yen kom­po­zit panel­ler, oldukça uzun ömürlü bir yapı bulundurmaktadır.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Bakım ve temiz­liği oldukça kolay bir şekilde yapı­lan kom­po­zit dış cephe kap­lama panel­le­ri­nin, işlen­mesi de bir o kadar kolay olmak­ta­dır. Diğer kap­lama ürün­le­rine oranla daha hafif bir yapıya sahip kap­la­ma­lar, tit­re­şim olu­şum­la­rında da emici bir güç sun­mak­ta­dır. Bir­bi­rin­den farklı renk seçe­nek­leri ile tüke­ti­ciye sunu­lan panel­ler, her iki yüzeyi de farklı kalın­lık­larda üretil­mek­te­dir. Ayrıca panel­ler çevre dostu olma özel­liği ile de dik­kat çekmektedir.

ısı yalıtımı fiyatları nedir, mantolama istanbul hangi alanlarda kullanılabilir gibi soruların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 06:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>