KAMPANYALI ÜRÜNLER

23 Şubat 2011 Çarşamba


Kaplamasız Polietilen Yalıtım Levhası makalesi ile ilgili yorumlar, Kaplamasız Polietilen Yalıtım Levhası konusu için yapılmış olan açıklamaları okuyabilirsiniz.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Yalı­tım uygu­la­ma­la­rı­nın oldukça yay­gın bir hale gel­diği günü­müzde bina­la­rın göv­de­le­ri­nin ya da çatı­la­rı­nın yalı­tım altına alın­dığı gibi, bina bün­ye­sinde ki bir­ta­kım hava kanal­ları ve diğer ürün­le­rinde yalı­tım ihti­yacı görül­müş­tür. Bu nedenle hava­lan­dırma kanal­ları ve klima gibi bölüm­le­rin yalı­tım soru­nunu çözmek içinse kap­la­ma­sız yapıya sahip olan poli­eti­len yalı­tım lev­ha­ları üretilmiştir.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Bir cli­maf­lex ürünü olan poli­eti­len yalı­tım lev­ha­ları, hava­lan­dırma boş­luk­ları ve kli­ma­larda oldukça güçlü bir yalı­tım ortaya sun­ma­sı­nın yanında, 4’den büyük olan geçiş çaplı tesi­sat boru­la­rında da aynı yalı­tım gücünü gös­ter­mek­te­dir. Genelde 6, 8, 10, 15, 20 ve 30 mm kalın­lık­la­rında üretime alı­nan bu yalı­tım lev­ha­ları, isteğe bağlı ola­rak da çıplakya da ağ tak­vi­yesi yapı­lan ve bün­ye­sine yapış­kan­lık özel­liği ekle­ne­bi­len şekilde hiz­mete sokul­mak­ta­dır. Bunun yanında yine isteğe bağlı ola­rak alü­min­yum ya da meta­lize edil­miş bir folyo kap­la­ması ile üretim yapı­la­bil­mek­te­dir. Eko­no­mik bir yapısı bulu­nan cli­maf­lex kap­la­ma­sız poli­eti­len yalı­tım lev­hası buharda olu­şumu gibi durum­larda yük­sek bir difüz­yon kat­sa­yısı sun­makta ve bu sayede soğutma sis­tem­le­rinde de kul­la­nım imkanı vermektedir.

ses yalıtımı konusunda ziyaretçilerimize bir kaç resim gösteriyor, yalıtım fiyatları ile ilgili örnekler sunuyoruz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>