KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Şubat 2011 Pazartesi


Mantolama sistemleri için yazılıp çizildi. Bu yazımızda da Mantolama sistemleri konusuna deyineceğiz.

konuya girmeden inşaat malzemeleri ile ilgili şunları söylemek gerekir. Mev­sim­ler deği­şi­yor, sıcak­lık­la­rın nasıl ola­ca­ğını artık kimse kes­ti­re­mi­yor. Kimi zaman kış erken bas­tı­rıp ağır geçi­yor, kimi zaman yaz havası esi­yor. Hava­nız nasıl olursa olsun, evi­niz, bina­nız koru­naklı olsun. Son yıl­la­rın en popü­ler yalı­tım sis­tem­le­ri­nin başında man­to­lama geli­yor. Yaşam alan­la­rı­mız olan evle­ri­mizi, bina­la­rı­mızı kış ayla­rında soğuk­tan, yaz ayla­rında ise sıca­ğın olum­suz etki­le­rin­den koru­yan man­to­lama, hem bina­la­rın ömrünü uza­tı­yor, hem de ısıdan ve ısı için har­ca­dı­ğı­mız para­dan tasar­ruf etme­mize sağ­lı­yor. Isı yalı­tım özel­li­ğine sahip man­to­lama sis­temi diğer dış cephe kap­lama sis­tem­le­rine göre daha eko­no­mik… Man­to­lama yapı­lan bina­la­rın hem ömrü uzu­yor, hem de çok şık bir görü­nüme kavuş­ması sağ­la­nı­yor. Bugün ener­ji­den tasar­ruf sağ­la­yan, hem ısın­ma­mızı hem de eko­no­mik açı­dan rahat­la­ma­mızı sağ­la­yan man­to­lama sis­temi kul­lan­mak iste­yen­lere çok sayıda renk seçe­neği de sunu­yor. Bina­nız çok eski ise man­to­lama saye­sinde yep­yeni, şık ve modern bir görün­tüye kavu­şa­cağı gibi bu yeni görüntü saye­sinde değeri de kat be kat arta­cak­tır. Farklı doku alter­na­tif­leri ile de dik­kat çeken man­to­lama sis­te­mi­nin kul­la­nıl­dığı yapı­lar, her türlü mev­sim koşul­la­rına karşı daya­nıklı hale geli­yor. Hem yaz ve kışın ağır koşul­la­rına daya­nıklı, hem ömrü uza­mış hem de çağdaş görü­nümlü binaya sahip olmayı kim iste­mez. Yüzde 50’ye yakın ısı ve su yalı­tımı ola­nağı sağ­la­yan man­to­lama bugün yüz­bin­lerce apart­ma­nın, müs­ta­kil evin dış cep­he­sini süs­lü­yor. Günü­müz  hava koşul­la­rında zorunlu hale gelen man­to­lama saye­sinde kış ayla­rında ısınma ama­cıyla har­ca­dı­ğı­nız elekt­rik, doğal­gaz, odun veya kömü­rün sadece yarı­sını kul­la­na­cak böy­lece hem ısınıp hem de para­nız­dan tasar­ruf sağlayacaksınız.

Şu günlerde su izolasyon malzemeleri fiyatları ile alakalı bir çok soru geldi. Bu incelemeyle izolasyon köpük fiyatları hakkında merak edilen tüm bu konulara çözümler arayacağız.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>