KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


Kumlu Membran Uygulaması ile ilgili fikirlerin , açiklamalarin yer aldigi bölümümüze bakabilirsiniz. Bunun yaninda Kumlu Membran Uygulaması nasil bir seydir seklindeki konularin çözümlerini vermeye çalistik.

meseleye girmeden mantolama malzemesi ile alakalı bunları belirtmek gerekir. 50 gr/m ² , 80 gr/m2 ağır­lıklı cam­tülü kul­la­nı­la­rak üreti­len su yalı­tım memb­ran­ları ise ‘Cam­tülü Taşı­yı­cılı Memb­ran­lar’ ola­rak adlan­dı­rı­lır.

mantolama malzemesi meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim 2mm, 3mm, 4mm kalın­lık­la­rında kul­la­nıma sunul­muş­tur. Her iki yüzü poli­eti­len ile kaplanmıştır.

meseleye girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile alakalı bunları söylemek gerekir. Dış mekanda kul­la­nı­la­cak memb­ran­la­rın üzerinde doğal taş­lar – gra­nür şeklin­deki renkli mine­ral­ler lamine edil­mek­te­dir. Bu tür memb­ran­lara Ardu­vazlı memb­ran denir ve sadece bir yüzü poli­eti­len ile kap­lan­mış­tır.

konuya girmeden mantolama malzemesi ile ilgili şunları söylemek gerekir. Kul­la­nı­la­cak böl­ge­nin iklim koşul­ları memb­ra­nın hangi tür kul­la­nıl­ma­sı­nın belir­len­me­sinde önem kazanmaktadır.

konuya girmeden Kumlu Membran Uygulaması ile ilgili şunları söylemek gerekir. Uygu­la­mada; özenle detay­lara ve ürün cin­si­nin seçi­mine önem veril­me­li­dir. Mut­laka pro­fos­yo­nel ele­man­lar – ekip­ler tara­fın­dan uygu­lan­ma­lı­dır. Üretici fir­ma­lar tara­fın­dan ser­ti­fika veril­miş ele­man­lar uygu­la­mada ter­cih edilmelidir.

izolasyon fiyatları meselesindeki açıklamalar , yalıtım fiyatları meselesini kapsayan verilere buradan bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 21:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>