KAMPANYALI ÜRÜNLER

26 Şubat 2011 Cumartesi


Zemin Isı Yalıtımı ve benzeri konularla ilgili açıklamalar bulabilir, Zemin Isı Yalıtımı çeşitlerinden oluşan resimlere göz atabilirsiniz.

ses yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Döşe­me­ler zemine otur­ma­la­rın­dan dolayı zamanla su çeker­ler. Tabiî ki nem de bunun bera­be­rinde gelir. Yatay şekilde zeminde iler­le­yen su ve nem tama­men binayı ele geçi­ri­yor. Diğer yan­dan soğuk böl­ge­lerde bulu­nan yapı­larda zemin sıcak­lığı ve bina sıcak­lığı ara­sında büyük fark­lar olu­şa­bi­li­yor. Bu yüz­den bulu­nu­lan ortam nor­mal­den daha soğuk oluyor.

Zemin Isı Yalıtımı konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Zemi­nin yarat­tığı soğuk havayı yalı­tım sis­tem­leri ile orta­dan kal­dır­mak müm­kün. Burada kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler zemin­lere yatay ola­rak döşen­mek­te­dir. Yalı­tı­mın döşen­mesi anında su ve nem böl­ge­le­ri­nin iyi tes­pit edil­mesi ve bu duruma karşı koyul­ması için bir­ta­kım çalış­ma­lar yapıl­ması gerekmektedir.

konuya girmeden ses yalıtımı ile ilgili şunları söylemek gerekir. Yapı­lan yalı­tım genelde beto­nun altına ya da üst böl­ge­sine yapıl­mak­ta­dır. Bunun yanında zemi­nin yük­sek oranda sül­fat içer­mesi ve beto­nun zemin bile­şen­le­rin­den etki­len­me­mesi için ayrı­ye­ten bir tabaka gere­ke­bi­lir. Diğer yan­dan iki taba­ka­nın aynı anda kul­la­nıl­ması sonucu her zaman olmasa da bazı sorun­lar baş gös­ter­mek­te­dir. Yapı­sal sağ­lam­lık ve genel ısı aza­la­bil­mek­te­dir. Yapım sıra­sında bazı zarar­lar ortaya çıkabil­diği gibi döşeme zemini de zarar göre­bil­mek­te­dir. Ayrıca tesi­sat üzerinde olası sorun­larda bek­le­nen prob­lem­ler ara­sında yer almaktadır.

dış yalıtım fiyatları hakkında çok sayıda nokta var. Bu yazımızda da ısı yalıtımı melesine genel olarak göz atacağız.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:20
Categories: Etiketler: , , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>