KAMPANYALI ÜRÜNLER

25 Şubat 2011 Cuma


İnşaat Sektöründe Mengeneler ve Bağlantılar konusunda ziyaretçilerimize bir kaç resim gösteriyor, İnşaat Sektöründe Mengeneler ve Bağlantılar ile ilgili örnekler sunuyoruz.

izolasyon köpük fiyatları meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim İnşaat sek­tö­ründe son zaman­larda oldukça ön plana çıkan ve çelik dövme temelli kelep­çe­ler geniş bir yel­pa­zede üreti­len üretime sunulmaktadır.

meseleye girmeden İnşaat Sektöründe Mengeneler ve Bağlantılar ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Çelik döv­me­ler özel­likte inşaat ve maden­ci­lik sek­tör­le­rinde oldukça ağır işlerde yar­dımcı bir unsur konu­mun­da­dır. Ayrıca daya­nık­lı­lık bakı­mın­dan büyük ora­dan des­tek sunan kelep­çe­ler, işlem­miş çelik­ten oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Ayrıca diğer kelepçe model­le­rine göre kolay kul­la­nım sunan ve mali­yet düşü­ren bu mal­ze­me­ler, bera­be­rinde getir­diği pra­tik çözüm­lerle de bir çok prob­le­min üste­sin­den kolayca gelebilmektedir.

meseleye girmeden izolasyon köpük fiyatları ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Üretim boyut­ları tes­li­mata hazır şekilde ortaya koyul­mak­ta­dır. İste­nen büyük­lük ve ölçüde üretim aşa­ma­sına gir­me­leri yanında, sipa­rişe göre üretime sunulma imkân­ları da var­dır. Bunun yanında ken­di­le­rin­den bek­le­ne­nin üstünde bir güç ser­gi­ler­ler­ken, her türlü ihti­yaç ve gerek­si­nime her anlamda cevap vere­bil­mek­te­dir­ler. Üretim model­leri ara­sında yer alan çeşit­leri ise man­dal, yaylı, bağ­lama, t-başlı şerit, boru, silin­dir, son­suz dişli hor­tum, v– tipi şerit ve teker­lek­ten oluş­mak­ta­dır. Bunun yanında özel üretim ola­rak da kilit man­dal­ları ve bağ­la­yı­cı­lar şeklinde de satışa sunulabilmektedir.

Bu aralar epeyce konuşulan konular arasında bulunan su yalıtımı için bir makale yazdık. Bu makalede ısı yalıtım fiyatları ile alakalı çok farklı konulara yer verdik, umarız işinize yarar.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 15:50
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>