KAMPANYALI ÜRÜNLER

11 Şubat 2011 Cuma


Şu zamanlar Mantolama Kanunu Çıktı! için oldukça çok soru geldi. Bu inceleme ile Mantolama Kanunu Çıktı! hakkında merak edilen tüm bu meselere çözümler arayacağız.

Mantolama Kanunu Çıktı! meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Şu an için oldukça ütopik bir baş­lık oldu far­kın­da­yım, ancak man­to­lama kanunu nun çıkma­sına kısa bir süre kaldı! ve Man­to­lama kanunu çıktığı zaman bir çok bina cep­he­leri aci­len bina­la­rını man­to­la­mak için giri­şime geç­mek duru­munda kalı­cak böy­lece sizde geç kal­mış olacaksınız.

Mantolama Kanunu Çıktı! meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Avru­pada çokdanMan­to­lama kanunuyürür­lüğe gir­miş durumda aynı şekilde Tür­ki­yede ‘deizo­las­yon kanunuyürür­lüğe girecek, Bun­dan böyle Her bina­nın bir ısı yalı­tım kar­nesi bulu­na­cak bu karne üzerine puan­lama sis­temi ile karne not­ları ola­cak eğer kar­nede %50 gibi geçme Notu (şu an kesin değil) puan durumu fakat bu seyir­lerde ula­şa­maz­sa­nız ısı yalı­tımı açı­sın­dan Daire­nizi sata­mı­ya­cak­sı­nız, ayrıca sata­ma­mak ile bir­likte yük­sek vergi ödeme duru­munda kalacaksınız.

Mantolama Kanunu Çıktı! meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Man­to­lama kanunu çıkma­dan önce önle­mi­nizi şimdi­den alma­nız da büyük bir fayda gözü­kü­yor yoksa “Man­to­lama kanunu” döne­minde man­to­lama yap­tır­mak ister­se­niz bu size çok daha paha­lıya maal olabilecek.

meseleye girmeden Mantolama Kanunu Çıktı! ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Dış cephe man­to­lama yı ter­cih ede­bi­lir­si­niz, bunun diğer adıdacephe kap­lamadır, fakat bazı yer­lerde iskele kuru­la­ma­ması nede­niyle mec­bu­ren iç cephe man­to­lama yapma ihti­ya­cı­nız olacaktır.

Mantolama Kanunu Çıktı! meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Man­to­lama mal­ze­me­le­rinde oldukça farklı mal­ze­me­ler kul­la­nıl­mak­ta­dır pimo­pen bun­la­rın içe­ri­sinde sık­lıkla ter­cih edi­len bir yön­tem­dir, önümüz­deki gün­lerdecephe kap­lama mal­ze­me­lerinden de size ayrın­tılı bir şekilde bahsedeceğiz.

meseleye girmeden Mantolama Kanunu Çıktı! ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Site­mizi sık kul­la­nı­lan­lara kayıt ede­rek Man­to­lama ile ile ilgili çıkacak kanun ve haber­ler­den hız­lıca ücret­siz ola­rak faydalanabileceksiniz.

izolasyon malzemeleri fiyatları tanımını yapacak olan makaleyi sizlere sunacağız, iç yalıtım kategorilerimize bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 17:34
Categories: Etiketler: , , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>