KAMPANYALI ÜRÜNLER

24 Şubat 2011 Perşembe


“SikaTack Panel” Kompakt Laminat adına sizlere bir kaç fotoğraf gösteriyor, “SikaTack Panel” Kompakt Laminat ile ilgili örnekler sunuyoruz.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Sika­Tack panel kom­pakt lami­nat cephe kap­la­ma­ları ara­sında yer alan uygu­lama tek­nik­le­rin­den biri konu­mun­da­dır. Dış cephe kap­la­ma­la­rı­nın önce­likli ter­cih­leri ara­sında bulu­nan Sika­Tack panel, uygu­la­ma­larda ortaya koy­duğu pra­tik çözüm­lerle kul­la­nışlı bir yapı içermektedir.

konuya girmeden su yalıtım ile ilgili şunları söylemek gerekir. Genel­likle 6 mm ve ya da 8 mm kalın­lık­la­rın da üreti­len Sika­Tack panel­ler, bina çevre­sinde bra­ket­ler kul­la­nıl­ması ve ankre edil­miş alü­min­yum yapı­la­rın T ve L şeklindepro­fil­ler oluş­tu­ru­la­rak uygu­la­maya alınma esa­sına dayan­mak­ta­dır. Çelik pro­fil­le­rin üzerine yapış­tı­rı­lan model­ler, kalın­lık­la­rında iklim koşul­la­rına göre biçim­len­di­ril­mek­te­dir­ler. Panel­le­rin ara böl­me­le­rinde derz için boş­luk­lar bıra­kı­lan uygu­la­mada, çatı­lar için deği­şik yön­tem­ler uygu­lan­mak­ta­dır. Çatı işlem­le­rinde önce­likle para­pet­le­rin alt kısım­la­rında yer alan ders boş­luk­ları klape ile dol­du­rul­mak­ta­dır. Ayrıca derz dol­gu­ları için belir­le­nen kalın­lık­lar işle­min tam ola­rak uygu­lan­ması açı­sın­dan oldukça önemli bir konumda yer almaktadır.

su yalıtım konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim Yapış­tır­malı dış cephe ürün­le­ri­nin en avan­taj­lısı ola­rak bili­nen Sika­Tack panel­ler, eko­no­mik bir inşa içer­mek­te­dir. Diğer yan­dan uygu­lama esna­sında daire­sel işlem­ler yapıl­ma­sın­dan dolayı ter­cih edilme sebebi oldukça ön plandadır.

ısı yalıtım fiyatları isimli incelemede yaptığımız açıklamaları inceleyebilir, cephe mantolama için daha fazla bilgiye sitemizi gezerek ulaşabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 09:50
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>