KAMPANYALI ÜRÜNLER

11 Şubat 2011 Cuma


“Braas Çatı Sistemi” Kiremit Altı Membran Uygulaması hakkında neler söylenmiş, “Braas Çatı Sistemi” Kiremit Altı Membran Uygulaması ne işe yarar bunlara burdan ulaşabilirsiniz.

meseleye girmeden “Braas Çatı Sistemi” Kiremit Altı Membran Uygulaması ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Braas çatı sis­temi kire­mit altı memb­ran uygu­la­ması dahi­linde bina­larda ortaya çıkan bir çatı sis­temi olmak­ta­dır. Sis­tem içe­riği için kire­mit­ler özel ola­rak üretil­mekte ve çatı alan­ları ara­sında yer alan boş­luk­lar uygu­lama esna­sında dik­kat edi­len baş­lıca nok­ta­lar ara­sında bulunmaktadır.

meseleye girmeden çatı izolasyon ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Uygu­lama esna­sında çatı yüzey­le­rinde kalan boş­luk­lar oldukça den­geli ve sis­temli bir şekilde ayar­lan­malı ve düzenli bir şekilde hava alın­ması sağ­lan­ma­lı­dır. Çünkü çatı sis­tem­le­rinde hava boş­luk­ları bırak­mak her çatı sis­te­mim uygu­la­ma­sı­nın vaz­ge­çil­mez­leri ara­sında yer almaktadır.

meseleye girmeden “Braas Çatı Sistemi” Kiremit Altı Membran Uygulaması ile alakalı bunları belirtmek gerekir. Çatı sis­tem­le­rinde genelde braas sis­temi ile den­ge­le­nen boş­luk­lar gerekli ölçü­lerde gide­ril­me­dik­le­rinde, boş­luk­lar­dan kaçan su, nem ve rutu­be­tin ortaya çıkma­sını sağ­la­mak­ta­dır. Ayrıca sağ­lık­sız bir orta­mında oluş­ma­sını sağ­la­yan su, bir­ta­kım bak­teri olu­şum­la­rını da bera­be­rinde getir­mek­te­dir. Uzun ömürlü bir çatı oluş­tur­mak için ara­nan ilk koşu­lun rutu­bet­siz ve nem­siz bir ortam oldu­ğun düşü­nül­dü­ğünde, braas çatı sis­te­mi­nin çatı­ları koru­mada ki önemi oldukça büyüktür.

çatı izolasyon meselesiyle ilgili olarak şunu belirtmeden geçmeyelim Çatı­ları bir­ta­kım bak­teri olu­şum­la­rına karşı koru­yan ve hava sir­kü­las­yonu sağ­la­yan braas çatı sis­temi ile sizde çatı­la­rı­nızda gere­ken iyi­leş­tir­me­leri yapabilirsiniz.

ısı yalıtım malzemeleri fiyatları ve buna yakın meselelerle ilişkili incelemeler görebilir, çatı yalıtım çeşitlerinden derlenmiş görsellere bakabilirsiniz.

Posted by Gönderen cagriuysal zaman: 20:34
Categories: Etiketler: , , , , , ,

 

0 yorum:

 
>